Studiegids

nl en

Taalverandering en taalvariatie

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Beide propedeuseonderdelen Taalverleden van het Nederlands, en Taalverwantschap en taalverandering moeten met een voldoende zijn afgerond, om deel te mogen nemen aan het tweedejaarsonderdeel Taalverandering en Taalvariatie.

Beschrijving

Met dit onderdeel maken studenten kennis met taalvariatie- en taalveranderingsverschijnselen in het Nederlands in verschillende periodes en verschillende contexten. Zij leren onderzoeksmodellen kennen vanuit de context van het Nederlandse taalgebied, en krijgen inzicht in de verbanden tussen taalvariatie en taalverandering.

Leerdoelen

Studenten krijgen inzicht in taalveranderings- en taalvariatiefenomenen en kunnen de informatie in enkele wetenschappelijke artikelen interpreteren en beoordelen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege.

Toetsing

Tussentijdse diagnostische opdrachten en schriftelijk tentamen. Het tentamen is bepalend voor het eindcijfer.

Blackboard

Ja, zie Blackboard

Literatuur

Marijke Mooijaart & Marijke van der Wal: Nederlands van Middeleeuwen tot Gouden Eeuw. Cursus Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands. Tweede druk. Nijmegen: Vantilt, 2011.

Artikelen die op Blackboard zullen staan.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij Dr. G. Rutten