Studiegids

nl en

Boek- en tekstcultuur

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Beschrijving

In dit college maken studenten kennis met verschillende facetten van de boekwetenschap en begrippen en verschijnselen uit de literatuurgeschiedenis. Uitgangspunt vormt de tekstcultuur in de Lage Landen gedurende ongeveer duizend jaar, vanaf de periode van het handgeschreven boek (12e eeuw) tot aan het tijdperk van de nieuwe media (21e eeuw). Technische kwesties aangaande productie, distributie en conservering, die de materialiteit van de overlevering van literatuur verduidelijken en de functionaliteit van boeken en teksten inzichtelijk maken, worden in dit college afgewisseld met meer cultuurhistorische beschouwingen over uiteenlopende aspecten van het literaire leven.

Leerdoelen

Aan het eind van het college zijn de studenten globaal op de hoogte van de geschiedenis van het Nederlandse boek vanaf de twaalfde eeuw tot en met de huidige tijd. Ze hebben oog gekregen voor aspecten van productie, distributie en receptie van boeken en teksten. Ze zijn tevens in staat verbanden te leggen tussen boekwetenschap en literatuurgeschiedenis.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege (1 uur per week) met zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen (80%) en opdracht (20%). De opdracht kan niet worden overgemaakt. Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Literatuur

Nader op te geven.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Geert Warnar, Nederlandse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 1 (gebouw 1167), kamer 103A
tel. 071-5272158
g.warnar@hum.leidenuniv.nl