Studiegids

nl en

Onderzoeksmethoden Taalbeheersing

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Een taalbeheerser beheerst zijn taal. Maar bovenal weet hij taalgebruikers te adviseren over hoe ze hun taal zo effectief mogelijk kunnen gebruiken. Die adviezen zijn het resultaat van onderzoek: onderzoek naar welke normen er gelden voor argumentatie, naar hoe je het beste een speech kunt beginnen, naar patronen in alledaagse gesprekken, naar de eigenschappen van een goed beleidsrapport, enzovoort. In dit college wordt besproken hoe het vak taalbeheersing zich heeft ontwikkeld en blijft ontwikkelen, welke onderwerpen het heeft en welke onderzoeksmethoden voor welke onderzoeksvragen geschikt zijn. Speciale aandacht wordt besteed aan verschillende soorten van onderzoek: analytisch-conceptueel onderzoek en empirisch onderzoek (zowel experimenteel onderzoek als corpusonderzoek).

Leerdoelen

  • Kennismaking met de geschiedenis en onderzoeksgebieden van de taalbeheersing..

  • Kennismaking met de onderzoeksmethoden van de taalbeheersing.

  • Inzicht in de ontwikkeling en samenhang van het vak.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Opdrachten, schriftelijk tentamen en bijwonen van minimaal één taalbeheersingslezing. De opdrachten worden als voldoende of onvoldoende beoordeeld; 90% van de opdrachten moet voldoende zijn gemaakt. Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

Blackboard

Het programma, de opdrachten en de literatuur staan op Blackboard.

Literatuur

Wordt op Blackboard bekendgemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Dr. Y. (Yvon) Tonnard

Opmerkingen

Behandeling van verschillende onderzoeksgebieden en –methoden in hoorcolleges en een aantal werkcolleges. Voor deelnemers aan dit college zijn de taalbeheersingslezingen verplicht.