Studiegids

nl en

Kinder- en jeugdliteratuur

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Beschrijving

De cursus biedt kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de jeugdliteratuur vanaf haar ontstaan in de tweede helft van de achttiende eeuw tot heden. Het verschijnsel jeugdliteratuur wordt bestudeerd in zijn historische en sociale context. Er is zowel aandacht voor de eigen aard van jeugdliteratuur als ook voor de relatie tussen jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur. Zo wordt naar aanleiding van het ontstaan van een afzonderlijke jeugdliteratuur in de tweede helft van de achttiende eeuw vooral ingegaan op de wijze waarop de nieuwe vorm van literatuur zich onderscheidde van in die tijd al bestaande vormen. Ontwikkelingen in de hedendaagse jeugdliteratuur leiden juist tot een verkenning van de overeenkomsten tussen volwassenenliteratuur en jeugdliteratuur.

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus heeft de student kennis van en inzicht in de ontwikkelingen die zich sinds de tweede helft van de achttiende eeuw hebben voorgedaan in zowel de jeugdliteratuur zelf als ook in de beschouwing van de jeugdliteratuur. De student kan de kennis en inzichten ook zelf mondeling en schriftelijk toepassen op verschillende aspecten van de jeugdliteratuur.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege

Toetsing

Ter voorbereiding op de colleges worden opdrachten gemaakt (25%). Deze opdrachten worden uitgewerkt in een essay (75%). Als het eindcijfer onvoldoende is moet het essay herkanst worden.

Blackboard

Literatuur

  • Joosen, V. en K. Vloeberghs, Uitgelezen jeugdliteratuur. Ontmoetingen tussen traditie en vernieuwing. Leuven, Lannoo Campus, 2008. ISBN 978 90 209 7699 1, – 24,95.

  • Leeslijst primaire jeugdliteratuur

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Meer informatie bij Prof.dr. H. van Lierop-Debrauwer.