Studiegids

nl en

Methoden van Dataverzameling

Vak
2012-2013

Omschrijving

Doelen: 1. Verwerven van inzicht in de criteria die gesteld kunnen worden aan kwalitatief hoogwaardige data. 2. Verschaffen van een overzicht van de meest voorkomende dataverzamelingsmethoden.

Inhoud: “GIGO” hield de Amerikaanse hoogleraar Politicologie Donald Stokes de deelnemers aan zijn zomercursus in 1966 reeds voor. “GIGO” betekende “Garbage In, Garbage Out” – en deze oude wijsheid heeft nog niets aan belang verloren. Stokes bedoelde dat slechte gegevens slechts kunnen leiden tot slechte bevindingen en onjuiste conclusies. Alles hangt af van de kwaliteit van je gegevens, die de basis zijn van elke analyse en daaruit af te leiden uitkomsten. In Methoden van Dataverzameling houden wij ons bezig met hoe politicologische onderzoekers (goede) gegevens kunnen verzamelen. Wij beginnen met de criteria die aan goede gegevens gesteld worden, waarbij de aandacht vooral zal uitgaan naar de meest gebruikte methoden om gegevens te verzamelen ten behoeve van politicologisch onderzoek.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen. In de hoorcolleges zullen kenmerkende aspecten en voor- en nadelen van verschillende methoden van dataverzameling worden uiteengezet. In de werkgroepen zullen de studenten dieper ingaan op de diverse methoden van dataverzameling en zo mogelijk methoden in de praktijk brengen door zelf gegevens te verzamelen.

Studiematerialen

Babbie, Earl, The Practice of Social Research (Belmont, CA: Thomson Wadsworth) (indien reeds gebruikt in Research Methods).

Fink, Arlene. How to Conduct Surveys: A Step-by-Step Guide (Thousand Oaks, CA: Sage Publications)

Swanborn, Peter. Case Study Research: What, why and how? (London: Sage Publications)

Toetsing

Het cijfer voor deze cursus zal mogelijk worden gebaseerd op de opdrachten in de werkgroepen en in ieder geval op een eindtentamen.

Tentamen
donderdag 30 mei 2013, 9.00-12.00 uur, FSW 1A41 & 1A47

Hertentamen
donderdag 27 juni 2013, 9.00-12.00 uur, FSW SA41

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden.

Rooster:

Hoorcolleges
dinsdag 2 april t/m 21 mei, 9.00-11.00 uur, 1A20 (behalve 21 mei SA41 en 30 april Koninginnedag) en
vrijdag 5 april t/m 26 april, 13.00-15.00 uur, in 1A20 (behalve 12 april SB11) en
vrijdag 3 mei t/m 24 mei, 13.00-15.00 uur, SB45 (behalve 10 mei sluitingsdag)

Werkgroepen
werkgroep 1: woensdag 3 april t/m 22 mei, 9.00-11.00 uur, SA21 (behalve 17 april en 1 t/m 8 mei in 5B16)
werkgroep 2: woensdag 3 april t/m 22 mei, 13.00-15.00 uur, SA21
werkgroep 3: woensdag 3 april t/m 22 mei, 15.00-17.00 uur, 5A42 (behalve 8 mei 5A41, het college van 10 april wordt verplaatst naar 15 april 13.00-15.00 uur in 5A41)

Ingangseisen
Statistiek I & Statistiek II