Studiegids

nl en

Politiek van Ontwikkelingslanden

Vak
2012-2013

Beschrijving

Doelen: Doel van deze cursus is om studenten een theoretisch en empirisch perspectief te bieden op vraagstukken rond staatsformatie, politiek in zwakke staten, democratisering, en ontwikkeling.

Inhoud: Dit vak biedt een kennismaking met brede thema’s in de politiek van ontwikkelingslanden en een diepgaande analyse van de problemen van staat en regime in ontwikkelingslanden. De erfenis van het kolonialisme, de politieke modellen van de periode na de onafhankelijkheid, autoritair en militair bestuur, personalistische heerschappij en zwakke instituties vormen de brede thema’s rond welke deze cursus is opgebouwd. Daarbinnen zullen we speciaal aandacht besteden aan democratisering, en de vraag hoe democratie zich verhoudt tot ontwikkeling en de internationale ontwikkelingsagenda.

Onderwijsvormen

Seminarstijl: close reading, discussies, presentaties, “minicolleges”.

Literatuur

Adrian Leftwich, States of Development: On the Primacy of Politics in Development (Cambridge: Polity Press, 2000, of herziene druk).

Joel S. Migdal, State in society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another. Cambridge: Cambridge University Press.

Artikelen: worden nader bekend gemaakt.

Toetsing

Vier essay opdrachten (ieder 1600 woorden) en een inleiding (presentatie) over een van de opgegeven artikelen/hoofdstukken.

Eindcijfer: essays ieder 20%, inleiding 10%, participatie 10%. Maximaal één als onvoldoende beoordeeld essay mag worden herkanst.

Ingangseisen

Comparative Analysis of Political Systems

Rooster
dinsdag 30 oktober t/m 18 december, 11.00-13.00 uur, 1A24 en
donderdag 1 november t/m 20 december, 11.00-13.00 uur, 5A29 (behalve 29 nov t/m 20 dec 5A37)