Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Politieke Partijen en Representatie

Vak
2012-2013

Omschrijving

Doelen: 1. Het bieden van een landenvergelijkend perspectief op het vraagstuk van de representatieve rol van politieke partijen. 2. Versterken van analytische vaardigheden in mondelinge en schriftelijke rapportages.

Inhoud: Politieke partijen zijn centrale actoren in moderne democratieën. Zij vormen de verbinding tussen het volk en zijn regering door eerstgenoemde te vertegenwoordigen in de organen van de staat. Aan de andere kant bepalen partijen hoe die organen er uit zien. Daarnaast overstijgen partijen de staatsrechtelijke instituties waarmee ze een belangrijke verbinding tussen bijvoorbeeld regering en parlement vormen.

In deze cursus staat de representatieve rol van partijen centraal. Het belang van deze rol blijkt uit terugkerende debatten over de veranderende rol van partijen. Tevredenheid over de representatieve rol van partijen is in veel landen laag, wat de legitimiteit van het politiek systeem kan aantasten. In de cursus wordt politieke representatie bekeken vanuit vergelijkend perspectief. Vragen die centraal staan, zijn onder andere: Wat is representatie? Op welke manier geeft het systeem van partijrepresentatie invulling aan het ideaal van democratische controle? Werkt dit in de praktijk ook? Doen partijen wat ze beloven? Komen meningen van kiezers en partijen overeen? Zijn er daarbij verschillen tussen landen? Welk systeem werkt het best?

In deze cursus staan de West-Europese democratieën centraal. Veel ontwikkelingen in het partijstelsel, zoals de opkomst van groene en populistische partijen, zien we in elk van deze landen. Maar er zijn ook tegenstellingen. Hebben de verschillen tussen landen, bijvoorbeeld in termen van institutionele structuur, een invloed op de manier waarop politieke representatie plaatsvindt? Door kritische evaluatie van bestaande literatuur en het uitvoeren van eigen analyse, worden deze kwesties onder de loep genomen.

Onderwijsvormen

Groepsdiscussie, presentaties, posterpresentaties, groepswerk, toelichting door docent, close reading.

Literatuur

Een verzameling van hoofdstukken uit wetenschappelijke boeken en artikelen (ongeveer 1000 pagina’s). In de cursushandleiding staan opdrachten die moeten worden voorbereid.

Toetsing

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij vier papers schrijven met een lengte van minmaal 1500 en maximaal 2000 woorden. De papers tellen elk voor 20% van het cijfer mee. Daarnaast telt aanwezigheid en participatie voor 20% mee in het cijfer.

Rooster:
woensdag 6 februari t/m 27 maart, 9.00-11.00 uur, 5A37 en
vrijdag 8 februari t/m 22 maart van 11.00-13.00 uur, 1A24 (behalve 15 feb 1A12, 22 feb en 1 mrt 1A15, 8 mrt 9.00-11.00 uur 0A33 en 15 mrt 1A22)

Ingangseisen

Comparative Analysis of Political Systems