Studiegids

nl en

Language Acquistion 1: From Scratch to Script

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

There are no rules in writing. There are useful principles. Throw them away when they’re not useful. But always know what you’re throwing away.
-Will Shetterly

Volgens de Amerikaanse schrijver Will Shetterly zijn er geen regels in schrijven – regels zitten schrijven vaak in de weg. Shetterly gelooft liever in principes die toegepast kunnen worden in schrijven, maar ook genegeerd als ze niet passen in een tekst. Om de principes bewust te kunnen toepassen of negeren moet een schrijver ze eerst heel goed leren kennen, en daarom heeft deze inleidende cursus schrijfvaardigheid tot doel studenten vertrouwd te maken met de grammaticale en stilistische kenmerken van formele geschreven teksten in het Engels. Onderwerpen die aan bod komen zijn: formele stijl, cohesie, het schrijven van doeltreffende inleidingen en conclusies, het werken met naslagwerken en het weergeven van bronnen. Daarnaast behandelen de hoorcolleges die grammaticale verschijnselen die studenten nodig hebben om zich nauwkeurig uit te kunnen drukken. De studenten bereiden thuis schrijfopdrachten voor, die vervolgens in de werkgroepen worden besproken. Verder leveren zij een schrijfopdracht in, die van commentaar worden voorzien en beoordeeld wordt.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus kunnen studenten:

 • de grammaticale en stilistische kenmerken van formele teksten identificeren en definiëren;

 • de geëigende terminologie gebruiken om de grammaticale en stilistische kenmerken van formele teksten te beschrijven;

 • de besproken theorie toepassen door middel van o.a. wekelijkse huiswerkopdrachten;

 • een kort academisch essays schrijven in grammaticaal en stilistisch correct Engels.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en één uur werkcollege per week.

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met multiple-choicevragen over de grammatica, spelling en interpunctie, en stilistiek behandeld in Kolln en in de hoorcolleges (60%);

 • essay van 750 woorden (40%).

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus. Zie Blackboard

Literatuur

 • Davidson, G. (Ed.). Roget’s thesaurus of English words and phrases. London: Penguin. [Meest recente druk]

 • From scratch to script: texts and assignments language acquisition 1, Reader.

 • Kolln, M.J. & Gray L.S. (2010). Rhetorical grammar: international edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

 • Longman dictionary of contemporary English. Harlow, Essex: Pearson Education. [Meest recente druk].

 • McIntosh, C. Francis, B. & Poole, R. Oxford collocations dictionary for students of English. Oxford: Oxford University Press. [Meest recente druk].

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Eerstejaarsstudenten kunnen zich niet aanmelden. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoordinator: Mw. T.D. Obbens, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103B.