Studiegids

nl en

Language Acquisition 5: Introduction to Sociolinguistics, Second Language Acquisition and Stylistics

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Language Acquisition 1, 2 en 3 moeten zijn behaald.

Beschrijving

Deze cursus verschaft een inleiding in de sociolinguïstiek, de taalverwerving en de stilistiek. Hiermee sluit de cursus aan bij de huidige grote belangstelling voor de factoren die van invloed zijn op taalgebruik en taalverwerving en denken over taal. De drie hoofdonderdelen van de cursus worden ingeleid middels hoorcolleges. Vervolgens wordt de stof van elk van de drie onderdelen verder behandeld en geoefend in werkgroepen. De nadruk zal liggen op de combinatie van theoretische inzichten en praktische oefeningen binnen de drie gebieden. De cursus bereidt studenten voor op MA-cursussen in deze drie vakgebieden.

Leerdoelen

  • inzicht in de hedendaagse sociolinguïstiek en de bijbehorende onderzoekstechnieken;

  • inzicht in de theorie en praktijk van taalverwerving;

  • het met inzicht kunnen toepassen van stilistische beginselen in de eigen tekst en het identificeren en kwalificeren van stilistische kenmerken in andermans teksten.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en één uur werkcollege per week.

Toetsing

  • schriftelijk tentamen (50%);

  • presentatie (20%);

  • essay (30%).

Blackboard

Via Blackboard ontvangen studenten informatie over onderdelen van de cursus, presentatiedata en andere praktische zaken. Zie Blackboard

Literatuur

  • Foster, A.A. (2012) Four Weeks of Style. (Deze reader wordt gepost op Blackboard)

  • Romaine, S. (2000) _Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics _(2nd edition). Oxford: University Press.

  • Saville-Troike, M. (2005) Introducing Second Language Acquisition. Cambridge: University Press.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Ms T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.