Studiegids

nl en

Literature 6A: Contemporary Literature

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Literatuur 1A, 1B, 2 en 3 of equivalenten daarvan moeten behaald zijn.

Beschrijving

Deze cursus biedt een overzicht van de Engelstalige literatuur in een mondiaal perspectief uit de periode 1969-2010, met een nadruk op de laatste 15 jaar. Werken van schrijvers zoals John Fowles, J.M. Coetzee, A.S. Byatt, Derek Walcott, Jhumpa Lahiri en Philip Roth zullen bestudeerd worden in relatie tot de grote verschuivingen binnen de late 20e-eeuwse literatuur (zoals Postmodernisme en Postkolonialisme), maar ook in een historische context met aandacht voor de sociale, culturele en politieke veranderingen na de Tweede Wereldoorlog (met thema’s als “Englishness”, “feminism” “post-imperialism and race”, “migration and globalisation”, en “9/11”).
Voortbouwend op de al opgedane ervaring van literaire teksten, zal deze cursus studenten leren omgaan met begrippen als Postmodernisme en Postkolonialisme, en de analyse van contemporaine literaire teksten, alsmede inzicht bijbrengen in de culturele issues en debatten van deze periode. Studenten zal worden gevraagd hun kritisch-analytische vaardigheden in te zetten in de discussies in de werkgroepen in het geven van een presentatie, en in het schrijven van een eindessay.

Leerdoelen

Na afronding van deze cursus: – Heeft de student inzicht in (de samenhang tussen) de belangrijkste literaire stromingen in Engelstalige literatuur, vanaf de jaren ’60 van de 20e eeuw tot heden. – Kan de student begrippen als Postmodernisme en Postkolonialisme toepassen en aan de hand daarvan contemporaine teksten analyseren. – Kan de student de behandelde literaire en theoretische stromingen in verband brengen met de culturele issues en debatten van deze periode.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Een essay van 3000-3500 woorden (50%); een zelf te ontwerpen en op te zetten presentatie/mini-seminar + participatie tijdens de bijeenkomsten (50%).

Blackboard

Uiterlijk twee weken voor aanvang van de colleges zal de blackboard site voor deze cursus beschikbaar zijn. Daarop kan men o.a. het weekrooster van de cursus vinden. Studenten dienen zichzelf op Blackboard aan te melden. Zie Blackboard

Literatuur

  • John Fowles, The French Lieutenant’s Woman

  • Salman Rushdie, Midnight’s Children

  • A.S. Byatt, Possession

  • Derek Walcott, Omeros

  • Margaret Atwood, Alias Grace

  • J.M. Coetzee, Disgrace

  • Zadie Smith, White Teeth

  • Jhumpa Lahiri, The Namesake

  • Ian McEwan, Atonement

  • Philip Roth, The Plot Against America

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Ms T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.