Studiegids

nl en

Cultuurgeschiedenis van het Jodendom

Vak
2012-2013

Toegangseisen

De student heeft bij voorkeur de reeks Inleiding jodendom gevolgd.

Beschrijving

De eerste twee weken zullen worden gewijd aan het jodendom in de Griekse en vroeg-Romeinse tijd. In die tijd ontwikkelde de stad Jeruzalem zich tot een heilige tempelstad van groot formaat, met een zeer levendige uitwaaiering van de religieuze voorstellingswereld. Maar voor het vervolg van de geschiedenis is niet minder belangrijk geweest het ontstaan en de ontwikkeling van de synagoge als voornaamste organisatievorm van joden die buiten Judea leefden.
In de 5 weken daarna volgt een overzicht van de rabbijnse traditieliteratuur (Mishna, Midrash, Talmoed) en het Joodse denken in de Middeleeuwen (filosofie, mystiek) tot aan de Haskala (Joodse verlichting), met inbegrip van het chassidisme. Dat alles voortdurend geplaatst binnen het kader van de sociale en historische achtergrond.
Ten slotte komt het jodendom in de vroeg moderne en moderne tijd aan de orde waaronder de impact van de Verlichting en modernisering op het jodendom.

Leerdoelen

De student begrijpt waarom men niet over één “cultuur van de joden” mag spreken maar een door de eeuwen heen steeds veranderende scala aan naast elkaar bestaande culturen. In deze reeks zullen de drie docenten een selectie uit deze culturen presenteren om de student een beeld te geven van de grote variëteit die er bestaat.
De student zal in staat zijn om de wisselwerking tussen de cultuur van de joden en die van de omgeving aan te geven en uit te leggen.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

schriftelijk tentamen met enkele essayvragen.

Blackboard

De wekelijkse planning wordt beschikbaar gesteld op blackboard alsook toegevoegde studiemateriaal.

Literatuur

Michael Brenner, A Short History of the Jews, Princeton University Press 2010.
Het boek is beschikbaar op de reserve plank in de theologische leeszaal van de UB. Het is aangeraden om het boek van aan te schaffen.

Aanmelden

Aanmelden via uSis en blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Contact met Prof. dr. J.Frishman.

Opmerkingen

Bij deze reeks is aanwezigheid verplicht.