Studiegids

nl en

Wereldgodsdiensten Jodendom

Deze opleiding is een specialisatie van de bacheloropleiding Wereldgodsdiensten.
Docent: prof.dr. J. Frishman

Zie tabblad Meer info voor algemene informatie over de opleiding. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, dr. E.P. den Boer, tel: 071-5272584, e-mail: Dr. E.P. den Boer. Zie ook de website van het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Eerste jaar

In het eerste jaar zijn alle vakken gezamelijk.
Bekijk het programma voor het eerste jaar Wereldgodsdiensten.

Tweede jaar

Het tweede en derde jaar bestaat naast onderstaande verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (30 ec) en methoden en technieken of taalstudie (20 ec), de keuzeruimte (30 ec) en de scriptie (10 ec).

In het tweede jaar is voor de specialisatievakken 10 ec per semester gereserveerd, en in het derde jaar 5 ec per semester. De specialisatievakken kunnen in het tweede en derde jaar worden gevolgd, de student maakt zelf de planning.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Antropologie van de religie 5
Godsdienstpsychologie 5
Wetenschapsfilosofie (GW) 5

Keuze

Kies óf het vak Methoden en technieken 1 of kies een taalcursus in overeenstemming met de religiespecialisatie (5 ec)

Specialisatie: cursus afstudeerrichting (10 ec)

Tweede semester

Ethiek (godsdienstwetenschappen) 5
Godsdienstsociologie 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Keuze

Kies óf het vak Methoden en technieken 1 of kies een taalcursus in overeenstemming met de religiespecialisatie (5 ec)

Specialisatie: cursus afstudeerrichting (10 ec)

Methoden en technieken 1 - GW 10
Joodse geschiedenis: de joden in Irak (1900- 5
Jewish Culture: Vienna and the Jews at the Fin-de-siècle 5
Methoden en technieken 2 - GW (veldwerk) 10
Major Trends in Modern Jewish Philosophy 5
Cultuurgeschiedenis van het Jodendom 5
Hellenistisch jodendom 5

Derde jaar

Het tweede en derde jaar bestaat naast onderstaande verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (30 ec) en methoden en technieken of taalstudie (20 ec), de keuzeruimte (30 ec) en de scriptie (10 ec).

In het tweede jaar is voor de specialisatievakken 10 ec per semester gereserveerd, en in het derde jaar 5 ec per semester. De specialisatievakken kunnen in het tweede en derde jaar worden gevolgd, de student maakt zelf de planning.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Specialisatie: cursus afstudeerrichting (10 ec)

Kies één van de volgende twee:

Specialisatie track sociale wetenschappen (5 ec)
Taal, in overeenstemming met de religie specialisatie (5 ec)

Beide semesters

Keuzeruimte (Godsdienstwetenschappen) 30
BA-eindwerkstuk Wereldgodsdiensten 10
Jewish Culture: Vienna and the Jews at the Fin-de-siècle 5
Hellenistisch jodendom 5
Cultuurgeschiedenis van het Jodendom 5
Major Trends in Modern Jewish Philosophy 5

Keuzevakken

Vak EC Semester 1 Semester 2
Gnosis en Hermetica: godsdienstgeschiedenis antieke godsdiensten 5
Global Christianity 5
Hedendaags boeddhisme: Mondiaal boeddhisme 5
Indiase filosofie 5
Islam: recht en religie van minderheden 5
Key Developments uit de geschiedenis van het christendom 5
Literatuur en cultuur van het Oude Israël 5
Modern christendom I 5
Modern Islamic Theology 5
Monasticisms in World Religions 5
Reis van de ziel: een filosofische verkenning van spiritualiteit 5
Rituelen en symbolen van de islam 5
Theologie en filosofie van de islam 5
The transformation of Buddhism across Central Asia from India to China 5
Verdieping islam 5
Christendom: middeleeuwen en reformatie 5
Christianity in Europe: religious diversity in context 5
Geschiedenis van de islam in het Westen 5
Geschiedenis van de Vrijmetselarij 5
Hedendaags hindoeïsme 5
Modern christendom II 5
Modern Thinkers and Trends in Islam 5
Pelgrimage en heiligenverering 5
Rituelen en symbolen van het christendom 5
Sociale, economische en medische voorschriften van de islam: Mu’amalaat 5
Vroege kerk 5

Meer info

Deze opleiding is een specialisatie van de bacheloropleiding Wereldgodsdiensten. Docent: prof.dr. J. Frishman

De specialisatie jodendom binnen de opleiding Wereldgodsdiensten is erop gericht de student kennis over en inzicht in de geschiedenis en cultuur van het (moderne) jodendom en het (moderne) joodse denken te verschaffen.
Het programma voorziet in een literaire taal variant en een sociaal-wetenschappelijke variant. Het biedt veel ruimte aan de student om zich naar eigen keuze te specialiseren. Voor de taalvariant kan gebruik gemaakt worden van het expertise op het gebied van Hebreeuws/ Aramees bij de opleiding Hebreeuwse en Aramese talen en culturen (TCMO).