Studiegids

nl en

Moderne letterkunde 1766-1900

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Beschrijving

Deze werkgroep bouwt voort op de voorafgaande colleges Moderne Letterkunde. Aan de hand van secundaire literatuur en door de studenten te schrijven leesverslagen en collegescripties wordt een achttal werken besproken uit de Nederlandse literatuur van 1766 tot 1900. De scripties bieden een beknopte analyse en interpretatie en besteden voorts aandacht aan de (literair-) historische situering.

Leerdoelen

De student verdiept zijn kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur. Bovendien ontwikkelt hij de vaardigheid om enthousiasmerend te schrijven en te spreken over historische literatuur. Zo doet de student ervaring op, waardoor hij met vertrouwen kan beginnen aan zijn BA-scriptie.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Werkstuk (50%); toets secundaire literatuur (10%); participatie tijdens het college (40%). Als het eindcijfer onvoldoende is moet het werkstuk herkanst worden.

Blackboard

Ja, zie Blackboard

Literatuur

Het precieze programma wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld op de eerste bijeenkomst. Aan de hand daarvan wordt de te lezen literatuur opgegeven.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Meer informatie bij Dr. P.A.W. van Zonneveld.