Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

De zee is open! Zeevarend Nederland in het Verenigd Koninkrijk (1813-1830)

Vak
2012-2013

Toegangseisen

BSA-norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

‘De zee is open, de koophandel herleeft’ schreef G.K. van Hogendorp in zijn beroemde proclamatie van 17 november 1813. De handelsvaart kwam inderdaad op gang. De stapelmarkt werd wel niet in oude luister hersteld, maar zeevarend Nederland zwermde over de oceanen uit. Voor het eerst stimuleerde de Nederlandse overheid stelselmatig de groei van de koopvaardijvloot. Ter bescherming van de handelsvaart trad de marine wereldwijd op. Vernieuwingen vonden plaats in de scheepsbouw en navigatietechniek.
De deelnemers aan het werkcollege zullen onderzoek doen in de collectie van Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Aan de hand van literatuur en museale objecten (posters, schilderijen, dagboeken, modellen) worden diverse onderwerpen (uitzending van eskaders naar de Middellandse Zee ter bestrijding van de Barbarijse kaapvaart, naar de Oost en de West ter overname van de bezittingen, handelsvaart, schepen en opvarenden) onderzocht. De werkstukken over de deelonderwerpen vormen tezamen een virtuele expositie over verschillende aspecten van de Nederlandse scheepvaart in de jaren 1813-1830. De studenten worden bij het onderzoek in Amsterdam begeleid door de conservatoren van Het Scheepvaartmuseum.

Leerdoelen

  • Verwerven van kennis en inzicht in de maritieme geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

  • Kennismaken met het verrichten van onderzoek naar objecten

  • Opzetten en uitwerken van een onderzoeksplan

  • Schrijven van een werkstuk op basis van literatuur en/of bronnenonderzoek

  • Mondeling presenteren van het onderzoek, incl. powerpoint

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Presentatie onderzoek en participatie college (25%) en werkstuk (75%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor powerpoints en studiemateriaal.

Literatuur

  • J.P. Sigmond, Object van historisch onderzoek (Amsterdam 1998).

  • Overige literatuur wordt tijdens het college bekendgemaakt

Aanmelden

Via uSis

Contact

Email: mw. dr. A.M.C. van Dissel