Studiegids

nl en

Bijbels Hebreeuws 1

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Grammaticale inleiding in het taaleigen van het Bijbels Hebreeuws, de taal van het grootste gedeelte van de Hebreeuwse Bijbel of het ‘Oude Testament’. Na bestudering van een syllabus met elementaire grammatica wordt aan de hand van lectuur van diverse hoofdstukken de grammatica uitgelegd.

N.B. Voorafgaand aan dit college moeten studenten verplicht deelnemen aan een “Intensieve cursus Hebreeuws schrift”. Deze vindt plaats in zaal 002 op de Matthias de Vrieshof 2 op de volgende tijdstippen:

  • Dinsdag 4 sept. 2012, van 9-12 en 14-15 uur;

  • Woensdag 5 sept. 2012 van 9-11 en 14-17 uur;

  • Donderdag 6 sept. 2012 van 9-12 uur;

  • Vrijdag 7 sept. 2012 van 9-12 en 14-17 uur.

Voor verdere informatie over deze cursus, zie Intensieve cursus.

Leerdoelen

  • Kennis van schrift en grammatica van het Bijbels Hebreeuws.

  • Vaardigheid in begrijpend lezen en grammaticaal analyseren van eenvoudige prozateksten in het Bijbels Hebeeuws.

  • Vaardigheid in het raadplegen van relevante literatuur (woordenboeken, commentaren, grammatica’s) bij de lectuur van passages uit de Hebreeuwse Bijbel.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Combinatie van hoor- en werkcollege.

Toetsing

Een schriftelijke tussentoets halverwege het semester en een schriftelijk tentamen na afloop van de cursus.

Blackboard

Voor mededelingen en het ter beschikking stellen van cursusmateriaal wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Biblia Hebraica Stuttartensia;

  • J.P. Lettinga, Grammatica van het Bijbels Hebreeuws (12e herz. ed. door M.F.J. Baasten & W.Th. van Peursen; Leiden/Boston 2012) en M.F.J. Baasten & W.Th. van Peursen, Leerboek van het Bijbels Hebreeuws (Leiden/Boston 2012) [N.B. Oudere edities van Lettinga zijn niet geschikt];

  • F. Brown, S. Driver & C. Briggs, Hebrew and English Lexicon of the Old Testament (Peabody 1999).

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. M.F.J. Baasten Telefoon:. 071-527 2257/2960.