Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Talen en Schriften van de Mediterrane Wereld 5
Geschiedenis van het Oude Israël 5
Culturen van Mesopotamië en Anatolië 5
Oude geschiedenis (Griekenland, Rome) 5
Egypte onder de farao's (Cultuurgeschiedenis 1) 5
Kerncurriculum: Inleiding Historische Wetenschap 5

Tweede semester

Grieks-Romeins Egypte (Cultuurgeschiedenis 2) 5
Geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië 5
Methodologie en apparaat van de Oude Geschiedenis 5

Pad 1: Cultuurgeschiedenis en Archeologie van het Oude Nabije Oosten (totaal 15 ECTS)

Kies of Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift of Inleiding Akkadisch en Introductie tot het spijkerschrift

Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift 15
Inleiding Akkadisch 10
Inleiding tot het spijkerschrift 5

Pad 2: Cultuur van de Klassieke Oudheid (totaal 15 ECTS)

Klassieke Literatuur 5
Inleiding tot de Papyrologie (vertaalde teksten) 5
Inleiding in de materiële cultuur van de Grieks-Romeinse oudheid 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Museologie van het Oude Egypte 5
Geloof aan de Goden: Thema’s uit de godsdienstgeschiedenis van de antieke wereld 5

Pad 1: Cultuurgeschiedenis en Archeologie van het Oude Nabije Oosten (totaal 20 ECTS)

Keuze uit taalvakken (10 ECTS):

Lectuur Middelegyptisch 10
Oud-Babylonisch 1: Codex Hammurabi 5
Standaard-Babylonisch 1: Religieuze teksten 5
Bijbels Hebreeuws 1 10
Sumerisch 1 5

Keuze uit cultuurvakken (10 ECTS):

Inleiding tot het Christendom van het Midden-Oosten 5
Inleiding Egyptische religie 5
Inleiding antieke godsdiensten 5
Thema's uit de Archeologie van Mesopotamië en Anatolië 5
Cultuurgeschiedenis 2: Godsdienst en literatuur 5
Noordwestsemitische epigrafie 5
Cultuurgeschiedenis 3: Anatolië 5

Pad 2: Cultuur van de Klassieke Oudheid (totaal 20 ECTS)

Keuze uit taalvakken (10 ECTS):

Grieks voor niet-classici (eerste helft) 10
Latijn voor niet-classici (eerste helft) 10

Keuze uit cultuurvakken (10 ECTS):

Overzicht Antieke Wijsbegeerte 1: van Thales tot en met Plato 5
Inleiding antieke godsdiensten 5
Wereldmythen en hun betekenis 10
De smaak van de Oudheid: antieke voedselcultuur 10

Tweede semester

Geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië 2 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Pad 1: Cultuurgeschiedenis en Archeologie van het Oude Nabije Oosten (totaal 20 ECTS)

Keuze uit taalvakken (10 ECTS):

Nieuwegyptisch 10
Klassiek Egyptisch 1 5
Oud-Babylonisch 2: Cursief 5
Standaardbabylonisch 2: Koninginscripties 5
Sumerisch 2: Gudea 5
Bijbels Hebreeuws 2 5

Keuze uit cultuurvakken (10 ECTS):

Materiële cultuur van het oude Egypte I 5
Koptisch Egypte 5
Egyptische maatschappij 5
Werken met originelen + stage 5
Geschiedenis van de Hebreeuwse taal 5

Pad 2: Cultuur van de Klassieke Oudheid (totaal 20 ECTS)

Keuze uit taalvakken (10 ECTS):

Grieks voor niet-classici (tweede helft) 10
Latijn voor niet-classici (tweede helft) 10

Keuze uit cultuurvakken (10 ECTS):

Overzicht Antieke Wijsbegeerte 2: van Aristoteles tot en met Neoplatonisme 5
De Oudheid in Muziek, Film en Dans 5
Crisis! Individuele en collectieve rampspoed in de Oudheid 10
Slavernij in de Grieks-Romeinse wereld 10

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Museologie van het Oude Egypte 5

Pad 1: Cultuurgeschiedenis en Archeologie van het Oude Nabije Oosten

Keuzeruimte (15 ects)

Keuze uit taalvakken (5 ECTS):

Klassiek Egyptische Epigrafie 5
Hittitisch I 5
Werkcollege 1: Akkadisch 5
Sumerisch 3 5

Keuze uit cultuurvakken (5 ECTS):

Er is is keuze uit materiële cultuur van het oude Egypte 2 of een van de cultuurvakken van eerste semester van het tweede jaar

Materiële cultuur van het oude Egypte II 5

Pad 2: Cultuur van de Klassieke Oudheid

Keuze uit taalvakken (5 ECTS):

Grieks taalverwerving 1 (B/C-groep) 5
Latijn taalverwerving 1 (B-/C-groep) 5

Keuze uit cultuurvakken (5 ECTS):

Er is is keuze uit een werkcollege oude geschiendenis of een van de cultuurvakken van eerste semester van het tweede jaar

De smaak van de Oudheid: antieke voedselcultuur 10
Tota Italia: de eenheid en verscheidenheid in 'Romeins' Italie 10

Tweede semester

Keuzeruimte (15 ects)

BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10

Pad 1: Cultuurgeschiedenis en Archeologie van het Oude Nabije Oosten

Keuze werkcollege (5 ECTS)

Keuze uit werkcollege Egyptologie (zie bij afstudeerrichting Egyptische taal en cultuur (Egyptologie)) of Assyriologie

Werkcollege 2: Akkadisch 5

Pad 2: Cultuur van de Klassieke Oudheid

Keuze werkcollege (5 ECTS)

Het eindwerkstuk wordt geschreven in combinatie met een seminar Oude Geschiedenis

Crisis! Individuele en collectieve rampspoed in de Oudheid 10
Slavernij in de Grieks-Romeinse wereld 10
“Oud Nieuws”: communicatie en nieuwsvoorziening in de Griekse oudheid 10

Meer info

..