Studiegids

nl en

Projectgroep: Ontwerp van Europees Onderzoek

Vak
2012-2013

In dit cursusonderdeel staat projectmanagement centraal. In werkgroepen ga je aan de slag met het schrijven en verdedigen van een onderzoeksvoorstel rond een duurzaamheidsthema, in het kader van het 7e FrameworkProgram van de Europese Unie (EU/FP7). Het verwerven van projectgelden bij de EU is een belangrijke vaardigheid, die je goed van pas zal komen bij je verdere academische carrière. Je kunt dit onderdeel in het 1e of 2e semester volgen, zodat je dit gemakkelijker in het rooster van je eigen opleiding kunt passen.

Veel onderwerpen binnen de EU/FP7 hebben te maken met de interdisciplinaire problematiek rond duurzaamheid. Een EU/FP7 projectaanvraag gaat via een geheel eigen stramien, met een eigen terminologie. Zo moeten buitenlandse partners worden gezocht, een uitgebreide state-of-the-art worden gepresenteerd en een gedetailleerd tijdschema (GANTT) worden aangeleverd. Dit onderdeel wordt uitgevoerd in een projectgroep en zal zoveel mogelijk de indieningsprocedure nabootsen, inclusief het presenteren en het schrijven van een weerwoord (rebuttal) op de beoordeling.

Leerdoelen

Aan het eind van dit vak:
1. Kun je in een interdisciplinair team werken aan een complex duurzaamheidsprobleem
2. Begrijp je het EU/FP7 stramien en procedure en kun je dit toepassen bij het schrijven van je projectvoorstel.
3. Kun je het projectmanagement vocabulaire hanteren, zoals deliverables, milestones, GANTT-chart, impacts etc en kun je een tijdsplanning opzetten en naleven.
4. Kun je een realtime projectvoorstel schrijven en presenteren, inclusief het vinden van buitenlandse partners.
5. Ben je in staat het projectvoorstel te verdedigen in een weerwoord na evaluatie door een commissie.

Onderwijsvorm en Toetsing:

Aan de hand van enkele inleidende colleges maak je kennis met projectmanagement op Europees niveau. Daarna ga je in werkgroepen aan de slag om een voorstel te schrijven. De draft versie wordt beoordeeld door werkgroepbegeleiders van het CML (die de Europese beoordelingscommissie nabootsen), én door je medestudenten. Op basis van de evaluaties schrijf je een weerwoord en geef je een eindpresentatie van je projectvoorstel. Het eindcijfer voor de cursus bestaat uit deelcijfers voor het projectvoorstel en weerwoord, en wordt afgerond op basis van de eindpresentatie en je inzet in de groep.

Rooster 2012:

Rooster Projectgroep Ontwerp van Europees onderzoek 1e semester