Studiegids

nl en

Duurzame ontwikkeling (interdisciplinaire minor)

Omschrijving

Duurzame Ontwikkeling is een bekend idee, maar wat wordt er precies onder verstaan? Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die de ecologische en sociale basis van de samenleving gezond houdt. Daarvoor is besef nodig van problemen zoals klimaatverandering, het verlies van natuur, vervuiling en bodemdegradatie. Maar duurzame ontwikkeling is ook een platform voor innovatieve ideeën en praktijken van natuurontwikkeling, ‘cradle-to-cradle’ ontwerp van producten en steden, maatschappelijk verantwoord ondernemen en (anti-)globalisering. In Nederland, in de ontwikkelingslanden en op mondiaal niveau.
Dit betekent dat Duurzame Ontwikkeling gaat over het behoud van de aarde voor mensen overal ter wereld. Duurzame Ontwikkeling gaat echter ook over overheidsbeleid en nieuwe kansen voor bedrijven. Duurzame Ontwikkeling is ook: ‘sustainability science’, een nieuw interdisciplinair vakgebied.

In de minor Duurzame Ontwikkeling werk je samen met studenten van andere disciplines aan vragen die duurzaamheid aan de wetenschap en aan de samenleving stelt. De minor wordt gegeven vanuit het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) met bijdragen van vele anderen uit de universiteit en de samenleving.

Waarom kiezen voor de minor duurzame ontwikkeling? – Het is een speciaal ontwikkelde minor met vakken die goed op elkaar aansluiten (geen samenstelling van bestaande vakken) – Je leert het hanteerbaar maken van de grote problemen van de wereld – Lokale en Mondiale context (bijv. Nederland/Filipijnen) – Gebruik van moderne onderwijsvormen (debatvorm, discussiegroepen, Facebook, e-learning) – Combinatie van academische en praktische vaardigheden – Hoge mate van feedback

Inhoud

De minor beslaat 30 EC, die je kan volgen op twee manieren:
1. in een full/time blok gedurende het eerste semester
2. in het eerste semester tweederde van je tijd (22 EC) en in het tweede semester eenderde van de tijd (8 EC).

Het verschil tussen de twee varianten zit in de timing van de projectgroep (8 EC), die je in het eerste of tweede semester kunt doen.

De minor bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Duurzame Ontwikkeling: Grote Vragen Nieuwe Antwoorden (15 EC). In deze cursus ga je vanuit je eigen beginvisie en achtergrond kijken naar wat duurzaamheid is. Je wordt uitgedaagd mee te denken over vragen als: wat is de invloed van bevolkingsgroei, technologie en cultuur op onze leefomgeving? En hoe kan een samenleving naar meer duurzaamheid toewerken? De grote actuele milieuproblemen zoals klimaatverandering, voedselzekerheid, verlies van biodiversiteit, afvalverwerking en bodemdegradatie komen aan bod. Evenals methoden en technieken die de effecten van menselijk handelen op het milieu kunnen meten en beïnvloeden. Aan het eind van de cursus kijk je terug op je beginvisie en bepaal je of deze in de loop van de cursus veranderd of bevestigd is. Looptijd: 3 september tot en met 19 december 2012: ma t/m wo (de eerste twee weken van september ma t/m vrij)
  ROOSTER 2012

 • Projectgroep: Ontwerp van Europees Onderzoek (8 EC). In dit cursusonderdeel staat projectmanagement centraal. In werkgroepen ga je aan de slag met het schrijven en verdedigen van een onderzoeksvoorstel rond een duurzaamheidsthema, in het kader van het 7e FrameworkProgram van de Europese Unie (EU/FP7). Het verwerven van projectgelden bij de EU is een belangrijke vaardigheid, die je goed van pas zal komen bij je verdere academische carrière. Je kunt dit onderdeel in het 1e of 2e semester volgen, zodat je dit gemakkelijker in het rooster van je eigen opleiding kunt passen. Looptijd 1e semester: 21 sept t/m 21 december 2012: elke donderdag en vrijdag. Looptijd 2e semester: 15 feb t/m 24 mei 2013: elke donderdag en vrijdag.
  ROOSTER 2012

 • Thema studie (één van de twee volgende):

 1. Weg met Afval (7 EC).
  Wat te doen met de 3 miljard ton afval per jaar die de landen van de Europese Unie per jaar produceren? In de themastudie van de minor onderzoek je het probleem, oplossingen en belemmeringen voor oplossingen. Aan het begin van de cursus krijg je een interviewtraining waarna je actief op pad gaat en interviews afneemt met betrokken partijen. Daarnaast ga je op excursie naar o.a. een afvalverwerkingsbedrijf en neem je samen met je medestudenten deel aan een debat met experts uit het veld. In de themastudie toets je de theorie uit de voorgaande vakken aan de praktijk. Looptijd: 2 januari t/m 1 februari 2013: ma t/m vr (fulltime)
  Rooster volgt nog.

 2. International course on water issues and water management in the Philippines (10 EC)* (ENG).
  Maximaal 5 studenten kunnen in de periode van 3 januari t/m 3 februari 2013 mee naar de Filippijnen, met de interdisciplinaire ‘Winterschool’ die zich zal bezighouden met vraagstukken op het gebied van watergebruik, tropisch regenwoud, landbouw en ‘indigenous people’ in Noord-Oost Luzon. De winterschool is een unieke ervaring waarbij je wordt ondergedompeld in een andere cultuur, leert samenwerken met Filippijnse counterpartners en ervaart wat de invloed is van mondiale milieuproblemen op het dagelijks leven van de lokale bevolking in een ontwikkelingsland. De kosten (reis en onderdak) bedragen circa 1600 euro. De selectie vindt half oktober 2012 plaats op basis van motivatiebrief en eventueel een gesprek.

De minor begint in september en loopt in principe voltijds gedurende het eerste semester. Colleges, seminars en excursies vinden plaats op de maandag, woensdag en vrijdag (verplichte aanwezigheid). De dinsdag en de donderdag zijn – in principe – gereserveerd voor zelfstudie. (let op: deze dagen heb je echt nodig voor het lezen van literatuur, maken van papers, opdrachten en presentaties)

Einddoelen minor Duurzame ontwikkeling

Als je de Minor Duurzame Ontwikkeling hebt afgerond dan kun je:

 1. Met behulp van theorie en feitenkennis regio’s en de wereld als systeem herkennen en beschrijven als kringlopen van materie en energie, verweven met economie, cultuur en biodiversiteit.
  1. Complexe en slecht gedefinieerde duurzaamheidsproblemen met behulp van diverse methodieken analyseren en verklaren, en op basis daarvan gefundeerde en creatieve ideeën voor oplossingen aandragen.
  2. Verschillende visies die binnen het vakgebied Duurzame Ontwikkeling bestaan uiteenzetten en een eigen standpunt formuleren.
  3. Op een waardige manier omgaan en samenwerken met vertegenwoordigers van verschillende disciplines, achtergrond of cultuur.
  4. Verbanden leggen tussen duurzaamheidsvraagstukken met kennis en vaardigheden uit je eigen major opleiding.

Interdisciplinaire Minor

De minor Duurzame Ontwikkeling is ontworpen voor Bachelor studenten van alle studierichtingen. Of je nu een taal studeert of scheikunde, of je een sociale wetenschapper bent of een archeoloog, de minor Duurzame Ontwikkeling is open en interessant voor iedereen. Het rooster van de minor houdt uiteraard zo veel mogelijk rekening met het rooster van je eigen studie.

Registratie

Voor een hele minor hoef je GEEN toestemming te hebben vanuit je eigen studie. Een minor telt altijd mee in je studiepunten. Minimum/maximum aantal deelnemers: 10/40

De officiële inschrijving voor Leidse studenten verloopt via uSis. Inschrijving op deze wijze is mogelijk tussen 1 mei 2012 en 15 augustus 2012.

Inschrijven voor de minor in uSis kun je als volgt doen:

 • Ga in uSis naar Studentencentrum

 • Klik op Inschrijven

 • Kies de link: “Inschrijven met het nummer van de studie activiteit” óf “Inschrijven door het zoeken van een studieonderdeel”

 • Volg de instructies via de online help applicatie

 • Het studieactiviteit nummer van de minor is 3956
  en het studiegidsnummer is 4022MDO12N

NB Je dient je in te schrijven voor de gehele minor én voor de aparte vakken. De studiegidsnummers van de onderliggende vakken vind je op de pagina’s van elk vak (zie hieronder)

Meer informatie en links