Studiegids

nl en

Culturen van Mesopotamië en Anatolië

Vak
2012-2013

Toeganseisen

Geen

Beschrijving

Inleiding in de culturen van het oude Mesopotamië en Anatolië. Tijdens de hoorcolleges wordt telkens een aspect behandeld.
De student bestudeert voor elk college de opgegeven stof. De docent plaatst dit in zijn historische en culturele samenhang.

Leerdoelen

Goede kennis van aspecten van de culturen van Mesopotamië en Anatolië.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk deeltentamen met meerkeuze- en essayvragen na het eerste blok (50%). Schrfitelijk deeltentamen met meerkeuze- en essayvragen na het tweede blok (50%).
Herkansing na het tweede blok over de gehele stof (100%).

Literatuur

  • J. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East.

  • Door docent op te geven literatuur

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Dit college is beschikbaar voor A la carte onderwijs.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Bij Drs. T.J.H. (Theo) Krispijn