Studiegids

nl en

Hymnologie 2

Vak
2012-2013

Beschrijving

In vervolg op de module Hymnologie 1 wordt het historische aspect van de kerkmuziek verder uitgediept en worden de studenten verder ingevoerd in de polyfone kerkmuziek (zowel katholieke als protestantse). Deze module legt de verbinding met de 21e eeuw: op welke manieren wordt tegenwoordig de meerstemmige muziek in getijde- en hoofddiensten toegepast? In dit kader wordt een aantal actuele liedbundels geanalyseerd. Het gaat in deze module om de periode van circa 1700 tot heden.

Rooster

Tweede semester. De colleges worden gegeven in het gebouw van het Koninklijk Conservatorium kamer M303 (Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag), vrijdag van 15.40-17.30 uur. Eerste college: 8 februari 2013

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsing

Aanwezigheid verplicht.
Mondeling tentamen in juni.

Literatuur

  • Jan Luth et al. (red.), Het kerklied, een geschiedenis. Zoetermeer: Mozaïek, 2001.

  • Hand-outs die tijdens college worden uitgereikt.

Aanmelden

NB: Dit vak staat NIET in Usis. Studenten zijn verplicht zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier dat kan worden gedownload via onderstaande link.

Aanmeldingsformulier

Contact

Tim Soekkha
Theo Goedhart