Studiegids

nl en

Cultuur en vergelijking 2: Cases

Vak
2012-2013

Toegangseisen

 • Deze cursus maakt deel uit van de propedeuse Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS) en van de gelijknamige Minor. Studenten ingeschreven voor de bachelor CA-OS of voor de minor CA-OS hebben zonder meer toegang tot dit vak. Studenten die dit vak willen volgen als keuzevak dienen zich ook voor de minor CA-OS in te schrijven.

 • Geïnteresseerden die dit vak “a la carte” willen volgen, dienen zich aan te melden volgens de procedure uiteengezet op de instituutswebsite: a la carte onderwijs bij CA-OS

Beschrijving

Vervolg op Cultuur en vergelijking 1: Inleiding (zie cursusbeschrijving van dat vak).

Leerdoelen

 • Kennis van de voornaamste benaderingen van cultuur in de geschiedenis van de antropologie;

 • Kritisch inzicht in de redenen waarom oudere opvattingen van cultuur, die nog steeds in het alledaagse spraakgebruik opgang doen, niet valide zijn;

 • Basis-inzicht in de fundamenten van een historiserende wetenschapstheorie voor sociale wetenschappen;

 • Vaardigheid in het aan elkaar relateren van argumenten uit verschillende wetenschappelijke bronnen;

 • Kennismaking met de groepsmatige discussie en verwerking van de geleerde stof.

Rooster

 • Hoorcolleges (2x per week):
  5 november t/m 12 december 2012, elke maandag en woensdag 11-13 uur,
  zaal SA41 (Pieter de la Courtgebouw) voor alle bijeenkomsten behalve de eerste twee (week 45): 5 november (zaal E005, Steenis gebouw, Einsteinweg 2) en 7 november (zaal 01, Gorlaeus laboratoria, Einsteinweg 55)

 • Werkgroepen (2 bijeenkomsten):
  maandag 12 november en 10 december
  (tijden en zaalnummers per groep worden op Blackboard bekendgemaakt)

 • Deeltentamens:
  14 november 11-13 uur, zaal SC01, Pieter de la Courtgebouw
  19 december 10-12 uur, zaal 03, Gorlaeus laboratoria, Einsteinweg 55

 • Herkansing:
  30 januari 2013, 10-13 uur, zaal 1A20, Pieter de la Courtgebouw

Onderwijsvormen

 • hoorcollege 28 uur =42 sbu

 • werkgroep 6 uur = 12 sbu

 • literatuur 516 blz. = 86 sbu
  Totaal: 140 sbu (5 ECTS)

Toetsing

 • Schriftelijke deeltentamens (open boek tentamens met meerkeuze vraagstukken en één open vraag)

 • Verplichte deelname aan werkgroepbijeenkomsten.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt in deze cursus voor het beschikbaar maken van programma- en andere informatie, en het doorgeven van resultaten van toetsing.
Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Studiemateriaal

Literatuur voor Cultuur en vergelijking 1 én 2 (Inleiding en Cases):

 • Reader met artikelen

 • Aanvullende artikelen uit electronische tijdschriften

 • E.E. Evans-Pritchard (1976 [1937]), Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande (abridged edition). Oxford: Oxford University Press

 • Barnard, Alan, & Jonathan Spencer (eds., 2010) Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, 2nd edition. London/New York: Routledge

 • Aanvullende boeken worden nog nader bekendgemaakt

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten CA-OS hoeven zich voor deze cursus niet aan te melden via uSis (zie Toegangseisen).
Tweedejaarsstudenten moeten zich daarentegen wél aanmelden via Usis in het kader van Studieplan.
Minor, premaster en a la carte studenten hoeven zich niet aan te melden via uSis.

Contact

Secretariaat CA-OS: 071 – 527 3451