Studiegids

nl en

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Het bachelor-programma van Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie omvat drie jaar, waarvan het eerste jaar wordt afgesloten met het propedeutisch examen.
Het gehele bachelor programma wordt afgesloten met het bachelor examen dat leidt tot de titel Bachelor of Arts (BA).

1e jaar

Onderaan op deze pagina vind je de lijst van alle vakken van het eerste jaar CA-OS. Door de titel van een cursus aan te klikken, kom je bij de cursusbeschrijving met alle gegevens betreffende de cursus. Rechts op deze pagina, onder “Bestanden” vind je een schematisch overzicht van het rooster van elk studiejaar. De exacte tijden en ook de locatie van een cursus is te vinden in de cursusbeschrijving, onder het kopje “Rooster”.

Belangrijk om te weten:

Het eerste jaar van de studie wordt ook de propedeuse genoemd. Het behalen van de propedeuse, d.w.z. het slagen voor het propedeutisch examen, is de voorwaarde voor de deelname aan het 2e en 3e jaar bachelor en het behalen van het bachelor examen.
De student is voor het propedeutisch examen geslaagd, wanneer voor elk van de onderdelen een voldoende resultaat is behaald. Dan wordt de propedeusebul uitgereikt .

Wanneer je aan het einde van het eerste jaar de propedeuse niet hebt behaald, maar in het kader van het bindend studieadvies toch een positief advies hebt ontvangen, is het toegestaan om bijna alle onderdelen van het tweede bachelorjaar af te leggen. De voorwaarde is wel dat de ontbrekende onderdelen van het eerste jaar bij de eerste gelegenheid worden afgelegd, volgens de dan geldende regelingen en eisen.

Let op: Ook al heb je een positief studieadvies en mag je door naar het tweede jaar, zul je in het tweede jaar niet aan het Binnenlands Leeronderzoek en de M&T2-vakken kunnen deelnemen, als je niet alle vakken van het tweede semester van het 1e jaar met goed gevolg hebt afgerond.

Propedeuse dient binnen maximaal 2 jaar te worden behaald, tenzij er sprake is van geregistreerde functiebeperkingen of andere bijzondere omstandigheden die bij de studieadviseur zijn aangekaart en door de examencommissie erkend. Indien je na het tweede studiejaar nog niet alle eerstejaars vaken hebt afgerond, kun je alsnog een negatief bindend advies krijgen.

Voor wie wat meer uit de studie wilt halen…

Als je in het eerste semester merkt dat de studie je makkelijk afgaat en/of je hoge cijfers behaalt (8 en hoger), kun je overwegen om vanaf het tweede semester te beginnen met het Honours Programma. Dit programma volg je in principe gedurende jouw hele studie om aan het eind een “Honours” aantekening op je bachelor-diplomasupplement te krijgen.
Maar je kunt ook overwegen om een kijkje te nemen bij andere opleidingen door een of twee keuzevakken daar te volgen. Deze keuzevakken doe je dan extracurriculair (bovenop je reguliere programma CA-OS).
Let goed op dat deze extracurriculaire activiteiten niet ten koste gaan van jouw hoofdstudie! Je propedeuse behalen binnen één jaar is de hoofdzaak. Extra vakken en leuke keuzevakken kun je ook na je propedeuse volgen!

Vak EC Semester 1 Semester 2
Cultuur en vergelijking 1: Inleiding 5
Cultuur en vergelijking 2: Cases 5
Sociale theorieën van cultuur en ontwikkeling 10
Inleiding in de Ontwikkelingssociologie 5
Ontwikkelingsproblematiek 5
M&T 1: Onderzoeksvaardigheden 10
M&T 1: Inleiding in de Statistiek en SPSS 5
Academische vaardigheden 1: kennis, representatie en de tekst 5
Academische vaardigheden 2: horen, zien en schrijven 5
Academische vaardigheden 3: het schrijven van een theoretisch kader 5

2e jaar

Onderaan op deze pagina vind je de lijst van alle vakken van het tweede jaar CA-OS. Door de titel van een cursus aan te klikken, kom je bij de cursusbeschrijving met alle gegevens betreffende de cursus. Rechts op deze pagina, onder “Bestanden” vind je een schematisch overzicht van het rooster van elk studiejaar. De exacte tijden en ook de locatie van een cursus is te vinden in de cursusbeschrijving, onder het kopje “Rooster”.

Programma 2e jaar CA-OS

Onderstaand programma van het tweede bachelorjaar heeft betrekking op studenten die hun propedeuse binnen één jaar hebben behaald.
Studenten die in hun tweede studiejaar nog propedeusevakken gaan volgen, moeten voor 1 september een Studieplan inleveren bij de studieadviseurd volgens de richtlijnen die in augustus worden bekendgemaakt. Studenten die niet aan de toelatinsgvoorwarden voor het Binnenlands leeronderzoek en M&T 2 voldoen (doordat ze niet alle M&T1- en AV-vakken hebben afgerond), moeten de nodige ECTS behalen door het volgen van “vrije keuzevakken” die normaliter in het derde jaar worden gevolgd (lees daarvoor de beschrijving van het 3e jaar CA-OS).

Verplichte onderdelen

In het tweede jaar van het bachelor programma CA-OS moeten alle 4 Basismodules worden gevolgd van ieder 5 ECTS. Ook beide M&T2- vakken en het Binnenlands Leeronderzoek behoren tot het verplichte programma.

Keuzeonderdelen

Naast het volgen van de verplichte vakken wordt in het tweede bachelorjaar één van de regiomodules en één van de oriëntatiemodules gekozen.
De regiomodule kan, na de toestemming van de examencommissie CA-OS, ook buiten het Instituut CA-OS worden gevolgd (zie link “Examencommissie” rechts op deze pagina).
Oriëntatiemodules moeten daarentegen binnen CA-OS worden gevolgd. Zij vormen tevens de introductie tot de themamodules die in het derde jaar worden gevolgd.

LET OP: Op 18 oktober 2012, tussen 11-15 uur organiseert de opleiding CA-OS een “keuzevakkenmiddag” voor alle tweedejaarsstudenten. Het is aan te raden om deze voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen zodat je meer inhoudelijke inzicht krijgt over de verschillen tussen de regio- en oriëntatiemodules waar je in het 2e semester uit moet kiezen.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Basismodule: Economische antropologie 5
Basismodule: Gender 5
Basismodule: Politiek 5
Basismodule: Religie 5
M&T 2: Onderzoeksvoorbereiding 5
Binnenlands leeronderzoek 10
M&T 2: Analysetechnieken 5

Regionaal keuzevak, te kiezen uit:

Antropologie van Sub-Sahara Afrika 10
(Cancelled) Anthropology and Sociology of Contemporary South Asia (Cancelled) 10
Antropologie en sociologie van modern Zuidoost Azië 10

Oriëntatie module, te kiezen uit:

Oriëntatiemodule: Globalisering 10
Oriëntatiemodule: Media Worlds 10
Oriëntatiemodule: Milieu en ontwikkeling 10

3e jaar

Het derde bachelorjaar CA-OS bestaat net als de eerdere twee jaren ook uit 60 ECTS, maar het verschil is dat de helft daarvan opgaat naar een vrije keuzeruimte en de helft aan verplichte onderdelen.

Verplichte onderdelen

Verplicht zijn de Bachelor scriptie en twee themamodules (= 20 ECTS) naar keuze (zie aanbod onderaan).

Vrije keuzeruimte

Vrije keuzeruimte kan op verschillende manieren worden opgevuld. Keuzeonderdelen kunnen in één semester worden geconcentreerd of verspreid over het hele collegejaar. Sommige studenten hebben al in hun 2e bachelorjaar enkele vrije keuzevakken gevolgd, omdat ze bijvoorbeeld het BLO niet konden doen. In sommige gevallen zal een goedkeuring van de examencommissie nodig zijn om deze vakken toe te voegen aan het BA programma CA-OS, maar in meeste gevallen niet.
Hieronder volgen de mogelijkeden en richtlijnen voor de invulling van de vrije keuzeruimte:

1. Een combinatie van onderwijs van het 3e jaar CA-OS: themamodules, stage en/of wintercursus in de Filippijnen (zie cursusbeschrijvingen onderaan). Door deze optie te kiezen, vul je jouw vrije keuzeruimte met CA-OS vakken.

2. Minor aangeboden aan de Universiteit Leiden.

3. Keuzevakken die zijn gevolgd aan een Nederlandse academische opleiding anders dan CA-OS in Leiden, maar wel binnen de sociale (ofwel maatschappij-) wetenschappen, gedragswetenschappen, archeologie, geesteswetenschappen, economie, rechten en ook academische taalcursussen m.u.v. cursussen Engelse taalvaardigheid. Vakken uit andere dan de hiergenoemde disciplines kunnen na goedkeuring van de examencommissie CA-OS ook eventueel worden toegevoegd aan het 3e jaar bachelor CA-OS; aangeraden wordt om dit van tevoren bij de examencommissie aan te vragen. Na afronding van keuzevakken aan een universiteit anders dan Universiteit Leiden, dien je een officieel cijferlijst in bij de studieadviseur in te leveren, zodat de vakken en de resultaten kunnen worden ingevoerd in Usis.
Maximaal 10 ECTS op niveau 100 kan worden gebruikt ter invulling van de vrije keuzeruimte, de rest van de vakken moeten op een hoger niveau zijn.

4. Studie in het buitenland (zie Studeren in het Buitenland en Erasmus-overeenkomsten CA-OS ). Denk eraan dat een buitenlandverblijf minstens een half jaar van tevoren moet worden aangevraagd. Ook moeten de vakken gevolgd in het kader van studie in het buitenland, vooraf worden goedgekeurd door de examencommissie CA-OS. Na de terugkeer uit het buitenland, lever je een officieel cijferlijst (“transcript” ) in bij de studieadviseur zodat de vakken en de resultaten kunnen worden ingevoerd in Usis.

Ook belangrijk

Bij het samenstellen van het derdejaarsprogramma moet men rekening houden met een evenwichtige spreiding van onderwijsbelasting, d.w.z. 30 ects per semester.

Wanneer alle onderdelen van het bachelorprogramma zijn afgerond en minimaal 180 ECTS is behaald, kan men gaan afstuderen en het BA diploma behalen. Meer informatie over de afstudeerprocedure is te vinden op de website van het Instituut CA-OS.

Meer dan 180 ECTS behalen binnen jouw bachelor mag ook. De extra ECTS worden dan als extracurriculair onderwijs toegevoegd aan jouw bachelor cijferlijst. Mocht je het Honours Programma hebben afgerond, wordt dit ook als extracurriculair onderwijs gerekend.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bachelor scriptie CA-OS 10
Stage 20
International Course on Water Issues and Water Management in the Philippines 10

Themamodules

Contemporary Visual Culture 10
Anthropology of the Information Society 10
Rural Development 10
Social Movements 10
Religion and Modernity in Global Context 10
Environment and Society 10
Cities 10
Visual Methods 10
Migration and Citizenship 10

Meer info

Het bachelor-programma van Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie omvat drie jaar, waarvan het eerste jaar wordt afgesloten met het propedeutisch examen.
Het gehele bachelor programma wordt afgesloten met het bachelor examen dat leidt tot de titel Bachelor of Arts (BA).