Studiegids

nl en

Noordwestsemitische epigrafie

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college wordt een kaleidoscopisch overzicht gegeven van meer dan duizend jaar Noordwest-Semitische epigrafie. Studenten maken kennis met diverse vormen van Kanaänitische (o.m. Hebreeuws en Fenicisch) en Aramese epigrafische teksten. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de gebruikte schriftsoorten en aan de archeologische en cultuurhistorische context van de teksten. De teksten worden in beginsel in vertaling gelezen, maar in de loop van de cursus zal ook een aantal teksten in de brontaal worden gelezen.

Leerdoelen

De student maakt in deze collegereeks diepgaand kennis met het epigrafische materiaal dat bewaard is gebleven. Na afloop van de cursus is de student in staat de epigrafische bronnen zelfstandig te raadplegen.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Paper.

Blackboard

Niet van toepassing.

Literatuur

Literatuur wordt tijdens het college opgegeven.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Dr. M.L. Folmer

Opmerkingen

—-