Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Duitstalige literatuur in context (1815-1945)

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Beschrijving

In dit college worden werken uit de Duitstalige literaire canon behandeld. De student maakt kennis met de belangrijkste literaire stromingen tussen 1815 en 1945, alsmede hun inbedding in de politieke en sociale ontwikkelingen. De lectuur van primaire teksten + de handboeken (zie literatuur) wordt door het hoorcollege begeleid. Dit houdt in dat de primaire teksten vóór het hoorcollege bestudeerd moeten zijn om het met vrucht te kunnen volgen. Daarnaast wordt een gedeelte als werkcollege gehouden.

Leerdoelen

De student

-beschikt aan het einde van de cursus over kennis van een representatieve keuze uit de literaire kanon van de de Duitstalige literatuur tussen 1815 en 1945

-kan literaire teksten in hun sociaal-historische en politieke context plaats

  • is in staat literaire teksten o.g.v. formele en inhoudelijke kenmerken in een bepaalde periode / stroming te plaatsen

  • kent de kenmerken van bepaalde periodes / stromingen en kan deze chronologisch / historisch plaatsen

  • kan de historische ontwikkeling van de opvatting over bepaalde genres schetsen en aan de hand van literaire teksten aantonen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Maandag 10-13.00 uur

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Toetsing

Mondeling tentamen van 15 minuten aan het eind van het semester.

Blackboard

Literatuur

  • Reclam-Verlag: Uit de reeks “Die deutsche Literatur in Text und Darstellung” de delen
    Band 10 (Vormärz); 11 (Bürgerlicher Realismus); 12 (Naturalismus); 13 (Impressionismus, Symbolismus, Jugendstil); 14 (Expressionismus, Dadaismus); 15 (Neue Sachlichkeit, 3. Reich, Exil).

  • Wolfgang Beutin [u.a.]: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 6. of hogere Auflage, Metzler Verlag, Stuttgart / Weimar 2001 of later

-dtv-Atlas zur Weltgeschichte, Bd. 2, Von der Französischen Revolution bis zur Gegenwart

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. K. Gille

Ein ausführliches Arbeitsprogramm erscheint spätestens im Dezember 2012 auf meiner Website