Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

De Duitse taal in de loop van de tijd

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Beschrijving

Taal verandert. Dit is gemakkelijk te herkennen als men bv. een Middelhoogduitse met een Nieuwhoogduitse tekst vergelijkt. Maar, hoe verschillend de diverse stadia van de Duitse taal op de eerste gezicht ook blijken te zijn, de kenmerkende veranderingen zijn systematisch, en oudere taalfasen hebben hun sporen in het huidige Duits achtergelaten.
Deze cursus verkent de geschiedenis van de Duitse taal van het Oudhoogduits tot het heden. Uitgaand van het tegenwoordige taalsysteem gaan we na, welke veranderingen tot het moderne Duits hebben geleid. Daarbij wordt duidelijk, a) welke veranderingsprocessen tot synchrone verschillen tussen het Nederlands en het Duits hebben geleid, en b) hoeveel gemeeschappelijks de twee talen nog steeds hebben.
Naast de belangrijkste taalhistorische veranderingsprocessen bekijken we ook de geschiedenis van de Middel- en Zuidnederfrankische toonaccenten, die in Duitsland en in Nederland gesproken worden en die tot op de dag van vandaag gemeenschappelijke taalstadia weerspiegelen die al meer dan 1000 jaar oud zijn.

Leerdoelen

De studenten zijn aan het eind van het semester in staat om:

  • centrale ontwikkelingsprocessen in de geschiedenis van het Duits te benoemen en die met de structuur van het huidige taalsysteem in verband te brengen

  • grondslagen in de ontwikkeling van de toonaccenten te benoemen en die met de structuur van het huidige taalsysteem in verband te brengen

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege / Werkcollege

Toetsing

Basis: Einreichen von wöchentlichen Aufgaben zu den zu lesenden Texten.
Noten: mündliche Präsentation (30%), schriftliche Hausarbeit (70%)

Blackboard

Information, Hausarbeiten

Literatuur

Nübling, D. et al. (2010): Historische Sprachwissenschaft des Deutschen. Eine Einführung in die Prinzipien des Sprachwandels. Tübingen: Narr. 3. Aufl.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dr. B. Köhnlein