Studiegids

nl en

Oud-Babylonisch 2: Cursief

Vak
2012-2013

Het lezen van Oudbabylonische teksten (met name brieven) in cursief schrift.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Leerdoelen

  • Vaardigheid de tekst van Oudbabylonisch teksten vanuit het cursieve spijkerschrift van die periode te kunnen translitereren, transcriberen en vertalen.

  • Kennis van de achtergronden van deze teksten.

Literatuur

Nader op te geven.

Toetsing

Tentamen of werkstuk (naar keuze) na tweede blok.

Informatie

Docentmentor drs. Th.J.H. Krispijn of de docent.

Blackboard/webpagina

Blackboard.

Overzicht

  • De student bestudeert opgegeven regels in spijkerschrift, translitereert die op college, geeft een grammaticale analyse van de transliteratie en bestudeert de achtergronden van de tekst.

  • De docent geeft nadere toelichting op de taalkundige aspecten en de achtergronden van de teksten (filologische benadering).

Opmerkingen

  • Aanmelden via uSis.

  • Bij voldoende belangstelling kan een (aparte) cursus in het Engels georganiseerd worden.

  • Voor deze cursus is een zeker ingangsniveau vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Toelatingseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is het hebben gevolgd van Oudbabylonisch 1. Voorwaarde voor toelating tot het tentamen van dit college is het succesvol hebben afgelegd van het tentamen Oudbabylonisch 1.