Studiegids

nl en

Materiële cultuur van het oude Egypte I

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Studenten die deze cursus willen volgen, dienen de cursus Egypte onder de farao’s (Cultuurgeschiedenis 1 (5531 VEOF)) te hebben afgerond.

Beschrijving

D.m.v. bezoeken aan het RMO (Rijksmuseum van Oudheden) wordt aan de hand van concrete objecten de kennis van de materiële cultuur (voor zover behandeld in de cursus Cultuurgeschiedenis 1 (5531VEOF)) uitgebreid en verdiept, waarbij diverse aspecten (zoals archeologische, kunsthistorische, etc.) uitvoerig aan bod komen.

Leerdoelen

Het vergroten van de in het college Cultuurgeschiedenis 1 (5531VEOF) opgedane basiskennis met verdere feitenkennis, maar ook inzicht in hoe men artefacten kan benaderen. Het verkrijgen van een veelzijdig, gedetailleerd, analyserend en kritisch observatievermogen is een hiermee samenhangend evenwaardig doel. Materiële cultuur II (5532 OMC2), Egyptische archeologie I-II (5532 KEA1 resp. 5532 KEA2) en Egyptische kunstgeschiedenis (5533 KEGK) volgen hierna en bouwen hierop voort.

Rooster

 • 2e semester, derde en vierde blok

 • Voor de meest recente versie van het rooster klik hier

Onderwijsvorm

Hoor- en responsiecollege.

Blackboard

Geen

Literatuur

 • C. Aldred, Egyptian art in the days of the Pharaohs, 3100-320 B.C (London 1980). Verkrijgbaar bij Atleest.

 • S. Quirke & J. Spencer, The British Museumbook of Ancient Egypt (London 1992). bestuderen hoofdstuk 4, 5, 7 en 8; kennis van hoofdstuk 1,2, 3, 6. Boek bestudeerbaar via balie NINO-bibliotheek.

 • W. Wolf, Funde in Ägypten (Göttingen 1966) bestuderen: hoofdstuk. 2, 3, 6, 9, 11, 13, 17, 18, 21, 22, 23.

 • Collegestof.

 • Kopieën van de te bestuderen hoofdstukken en artikelen zijn via de balie van de NINO-bibliotheek te consulteren.

 • N.B. Het is van belang dat men naast het gebruik van fotokopieën ook de oorspronkelijke publicaties raadpleegt i.v.m. de kwaliteit van (kleuren)foto’s!

  Ter versterking van de in het 1e sem. bestudeerde basisfeitenkennis wordt deze uitgebreid op basis van: - J. Baines & J. Málek, Cultural Atlas of Ancient Egypt (New York 2000 en later of een vertaalde editie), bestuderen: 12-21, 30-35, 38-64, 72-81, 84-107, 114-117, 123-125, 132-139, 142-165, 168-169, 173-185,190-221, 226-227; aandachtig kennis nemen van de rest.

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan het einde van het tweede blok met korte vragen over een reeks afbeeldingen en essayvragen over de bestudeerde literatuur en collegestof. Vóór de eindtoets 2- wekelijks schriftelijke samenvatting van een deel van de te bestuderen literatuur die mondeling op het college wordt gepresenteerd. Presentatie(s) weegt voor 30%, het tentamen voor 70%. N.B.Deze weging van beide cijfers vindt alleen plaats met een voldoende voor het tentamen Herkansing op afspraak: mondeling of schriftelijk, afhankelijk van aantal deelnemers.

Aanmelden

 • Aanmelden via uSis

Aanmelden contractonderwijs

Contact

Bij de docent Dr. R. van Walsem

Opmerkingen

Omwille van een goede toegankelijkheid voor alle deelnemers tot de behandelde objecten is de groepsgrootte op 15 personen gesteld, waarbij hoofdvakstudenten Egyptologie voorrang krijgen boven andere categorieën belangstellenden.