Studiegids

nl en

M&T 1: Onderzoeksvaardigheden

Vak
2012-2013

LET OP: Het rooster is per 24 januari 2013 gewijzigd. De verplichte hoorcolleges in week 9 zijn verschoven naar week 10. Voor data en tijden zie onder ‘Rooster’.

Toegangseisen

 • Deze cursus maakt deel uit van de propedeuse Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS).

 • Geïnteresseerden die dit vak “a la carte” willen volgen, dienen zich aan te melden volgens de procedure uiteengezet op de instituutswebsite: a la carte onderwijs bij CA-OS

Beschrijving

Dit vak richt zich op het verwerven van praktische kennis van procedures van dataverzameling in sociaalwetenschappelijk onderzoek. Studenten zullen vraagstellingen onderzoeken, data verzamelen en de relatie tussen data en kennis analyseren door het leren en toepassen van verschillende methoden en technieken van onderzoek.

Leerdoelen

Specifieke doelstellingen:
1. Basiskennis over onderzoek opstellen en uitvoeren
2. Operationaliseren van vraagstellingen
3. Hanteren van verschillende onderzoekstechnieken
4. Relatie tussen vraagstellingen, methoden en kennis leren analyseren

Rooster

 • Verplichte hoorcolleges:
  5 februari t/m 28 maart 2013, dinsdagen 13-15 uur en donderdagen 9-11 uur, zaal SB11, Pieter de la Courtgebouw

 • Werkgroepen: 3 bijeenkomsten die in het kader van AV werkgroepen zijn ingeroosterd – op donderdagen 11-13 of 13-15.

 • Practicum:

  • woensdagen 6 februari t/m 27 maart 2013, 10-15 uur, zaal SB11,
  • extra bijeenkomsten op 4 en 6 maart van 9-12 uur, respectievelik zaal 1A20 en 0A28.
 • Tentamen: donderdag 4 april 2013, 9-12 uur, in het Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6

 • Herkansing: vrijdag 31 mei 2013, 10-13 uur, zaal SA41, Pieter de la Courtgebouw

Let op: In de week van 4-7 maart is er een intensieve M&T-practicum met colleges op maandag (9-12), dinsdag (13-15), woensdag (9-12) en donderdag (9-11) gevolgd door practica en/of werkgroepen die de hele namiddag in beslag zullen nemen. AANWEZIGHEID IS VERPLICHT!
Van studenten wordt verwacht de hele dag vrij te houden (behalve het volgen van AV college op dinsdag) voor dit vak in de week van 4-7 maart. Er zijn géén uitzonderingen, behalve ziekte of andere zwaar onvermijdelijke omstandigheden, waarvoor schrifterlijk bewijs kan worden ingediend bij de examencommissie.

Onderwijsvormen

Totaal: 10 ECTS = 280 studiebelastinguren (sbu)

 • Hoorcolleges: 40 uur (60 sbu)

 • Werkgroepen: 6 uur (12 sbu)

 • Practica: 44 uur (44 sbu)

 • 8 opdrachten: (64 sbu)

 • literatuur 677 pagina’s (100 sbu)

Toetsing

 • verplichte deelname aan alle hoorcolleges, practica en werkgroepen. [ Afwezigheid wordt gedoogd alleen met expliciete toestemming van de docent ]

 • schriftelijk tentamen over hoorcollegestof en literatuur met gesloten en korte open vragen

 • opdrachten bij de werkgroepen en practica

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (syllabus en powerpoints) en voor announcements. Grade centre wordt ook gebruikt.

Studiemateriaal

 • Russel Bernard, H. (2012) Research Methods In Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches (Lanham, MD: AltaMira Press), 5e editie (dit boek is aan te schaffen via Itiwana) (hoofdstukken 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19)

 • Hammersley, M. and P. Atkinson (2007) Ethnography: principles in practice (New York, NY: Routledge), 3e editie (alle hoofdstukken behalve 9)

 • Rose, G. (2007) Visual Methodologies: An introduction to the interpretation of visual methodologies” London: Sage, 2e editie (hoofdstukken 4, 7, 8, 10 en 11)

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten CA-OS hoeven zich voor deze cursus niet aan te melden via uSis (zie Toegangseisen).
Tweedejaarsstudenten CA-OS moeten zich daarentegen wél aanmelden voor hoorcollege en tentamen via Usis in het kader van Studieplan.
Premaster en a la carte studenten hoeven zich niet aan te melden via uSis.

Contact

Dr. M. Maeckelbergh mmaeckelbergh@fsw.leidenuniv.nl