Studiegids

nl en

Basismodule: Religie

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Deze cursus maakt deel uit van de bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS).
Alleen studenten ingeschreven voor deze opleiding kunnen deelnemen aan dit vak.

Beschrijving

Religies omvatten theorieën omtrent leven en dood, de creatie van de wereld, en het einde der tijden, en kunnen daarmee een belangrijke rol spelen ten aanzien van de manier waarop mensen de wereld waarin ze leven beschouwen. Daarmee is religie een verschijnsel dat een centrale rol speelt in de studie van cultuur. Antropologen hebben daarbij met name aandacht voor de wijze waarop religie gepraktiseerd wordt, en hoe religieuze verschijnselen verbonden zijn met andere maatschappelijke domeinen. Dit roept ondermeer vragen op omtrent de relatie van “geinstitutionaliseerde” tot “persoonlijke” religie, de wijze waarop staten zich verhouden tot religieuze groeperingen, en de rol die religie speelt ten aanzien van etniciteit. De antropologische studie van religie richt zich ondermeer op persoonlijke spiritualiteit, genezing, hekserij, pelgrimage en religieuze bewegingen.

Leerdoelen

De cursus heeft tot doel om studenten kennis bij te brengen omtrent een aantal vanuit een antropologisch perspectief belangrijke perspectieven op religie. Hierdoor ontstaat inzicht in het belang dat religie kan hebben voor uiteenlopende thema’s van antropologisch onderzoek.

Rooster

 • Hoorcolleges: Woensdagen van 5 september t/m 31 oktober 2012, 15-17 uur, zaal SA49. Geen college op 3 oktober.

 • Take-home tentamen: Op 7 november beschikbaar op Blackboard. Inleveren uiterlijk 14 november 2012.

 • Herkansing van het take-home tentamen: Op 19 november beschikbaar op Blackboard. Inleveren uiterlijk 2 januari (ivm sluiting FSW rond de Kerst).

Onderwijsvorm

Totaal 5 ECTS = 140 studiebelastinguren (sbu):

 • Hoorcollege 8 × 2 uur (24 sbu)

 • Literatuur 600 blz (100 sbu)

 • Diverse korte schriftelijke opdrachten 1200 woorden (16 sbu)

Toetsing

 • Drie schriftelijke opdrachten van elk 400 woorden, die ingediend worden via Blackboard. De opdrachten vormen bij elkaar 40% van het eindcijfer, verdeeld als volgt: opdracht 1 – 10%, opdrachten 2 en 3 elk 15%. Opdrachten kunnen niet worden herkanst.

 • Afsluitend take home tentamen, een week na afloop van de cursus beschikbaar op Blackboard; het dient uiterlijk een week later ingeleverd te worden. Het take home tentamen vormt 60% van het eindcijfer.

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om informatie over de indeling van de colleges en aanvullende literatuur bekend te maken. Deelnemers kunnen zich bij aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Literatuur

 • Richard Warms, James Garber & R. Jon McGee (2009), Sacred Realms. Readings in the Anthropology of Religion (2nd edition), Oxford University Press. ISBN9780195341324 (verkrijgbaar bij Selexys Kooyker Studystore, of via Itiwana).

 • Aanvullende artikelen en rapporten zoals beschreven in het overzicht hieronder. De-ze zijn beschikbaar via blackboard of kunnen rechtstreeks worden gedownload van in-ternet.

Aanmelding

 • Inschrijving geschiedt via Usis alleen voor “hoorcollege – HC” en “tentamen TEN” (geen practicum of werkgroep!). Bij problemen met Usis-inschrijving, raadpleeg de Usis-helpdesk van de FSW .
  Bij aanhoudende problemen, stuur een mailtje naar secrcaos@fsw.leidenuniv.nl met het verzoek om je op de deelnemerslijst te zetten.

 • Naast de inschrijving in Usis is ook inschrijving op Blackboard nodig.

Contact

Dr. Henrike Florusbosch . Spreekuur voor deelnemers aan de Basismodule Religie: op woensdagen tussen 14-15 uur.