Studiegids

nl en

Basismodule: Gender

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Deze cursus maakt deel uit van de bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS). Alleen studenten ingeschreven voor deze opleiding kunnen deelnemen aan dit vak.

Beschrijving

Deze cursus beoogt dat studenten de verschillende benaderingen ten aanzien van het concept ‘gender’ in de rest van hun studie (en in hun professionele leven) kunnen toepassen. Dit wil zeggen dat ze het verschil tussen de genders theoretisch leren duiden evenals de sociale constructie en deconstructie van vrouwelijkheid en mannelijkheid en de sociale belichaming daarvan. Verder moeten studenten de concepten van verschil en gelijkheid tussen vrouwen en mannen, maar ook bij vrouwen onderling en mannen onderling kunnen begrijpen en de contexten en aspecten die daaraan ten grondslag liggen. Belangrijk daarbij is om te leren onderkennen hoe al deze aspecten de algemene visie ten aanzien van individuen en samenleving en de ‘domestieke’ en ‘publieke’ terreinen beïnvloeden.

Leerdoelen

Studenten moeten de wijze waarop gender samenhangt met andere concepten zoals etniciteit, klasse, religie, leeftijd, generatie enz. leren onderkennen. Studenten moeten leren herkennen hoe de relatie tussen lokale en globale ontwikkelingen in relatie tot gender verlopen, b.v.: de wijze waarop mobiliteit (migratie e.d.) en ruimtelijke grenzen gender constructies voortdurend definiëren en her-definiëren.
Deze basismodule zal een belangrijke introductie zijn om de gender-aspecten binnen de oriëntatiemodulen (en later de specialisaties daarbinnen) te onderscheiden (‘Media Worlds’, ‘Global Connections’ en ‘Development in Place’) .
Deze cursus beoogt studenten kritisch te leren kijken naar besluitvorming, beleid en de theoretische literatuur in relatie tot ‘genderproblematiek’.

Rooster

 • Hoorcolleges: 4 september t/m 4 oktober 2012, elke dinsdag en donderdag 11-13 uur, zaal SA49

 • Inlever-deadline voor de opdracht is 23 september. De KAVV wordt ingeleverd tijdens het tentamen. Inlever-deadline discussiestelling verschilt per groepje studenten en wordt op Blackboard bekend gemaakt.

 • Tentamen: 9 oktober 2012, 13-16 uur, Universitair Sportcentrum (locatie IJshal, Vondellaan 41).

 • Herkansing: 29 januari 2013, 10-13 uur, zaal 1A41 (Pieter de la Courtgebouw)

Onderwijsvorm

Totaal 5 ECTS = 140 studiebelastinguren (sbu)

 • hoorcolleges 9 × 2 uur (27 sbu)

 • werkstukken 3-4 blz (KAVV, stelling, opdracht) = 2400 woorden (32 sbu)

 • literatuur 540 blz (90 sbu)

Toetsing

 • klassikaal tentamen (tentamen moet voldoende zijn om het vak te halenen telt voor 70% van het eindcijfer)

 • opdrachten (KAVV, discussiestelling, en de Powerpoint opdracht tellen samen voor 30% van het eindcijfer, geen herkansing mogelijk).

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om informatie over de indeling van de colleges en aanvullende literatuur bekend te maken. Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Literatuur

 • Connell, R. (2009) “Gender” (second edition), Cambridge: Polity Press (150 pagina’s)

 • diverse artikelen, die op Blackboard worden bekend gemaakt (ca.390 pagina’s)

Het boek van Connel zal niet door Itiwana worden aangeboden, maar is wel te koop via de gangbare internetboekwinkels. Ook Atleest en Kooyker-Selexyz hebben het.
In het eerste college (dinsdag 4 september) worden de hoofdstukken 1 t/m 3 behandeld.
In het tweede college (donderdag 6 september) worden de hoofdstukken 4 t/m 6 behandeld.

Aanmelding

 • Inschrijving geschiedt via Usis alleen voor “hoorcollege HC” en “tentamen TEN” (geen practicum of werkgroep!). Bij problemen met Usis-inschrijving, raadpleeg de Usis-helpdesk van de FSW .
  Bij aanhoudende problemen, stuur een mailtje naar secrcaos@fsw.leidenuniv.nl met het verzoek om je op de deelnemerslijst te zetten.

 • Naast de inschrijving in Usis is ook inschrijving op Blackboard nodig.

Contact

Dr. J.C.M. van Santen Santen@fsw.leidenuniv.nl