Studiegids

nl en

Oriëntatiemodule: Milieu en ontwikkeling

Vak
2012-2013

Toegangseisen

De cursus is in principe alleen toegankelijk voor bachelorstudenten Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Bij hoge uitzondering worden in overleg met de docenten ook andere studenten toegelaten.

Beschrijving

Ontwikkeling is een veel bediscussieerde term sinds de wereld – in 1948 – is onderverdeeld in ontwikkelde en onderontwikkelde landen. Ontwikkelingssamenwerking vindt zijn oorsprong in ‘het westen’, maar inmiddels zijn er vele andere actoren – bijvoorbeeld de Midden Oosten olielanden en China – op het geopolitieke toneel gekomen die eveneens een beleid ten behoeve van onderontwikkelde landen initiëren. Wat betekent dat voor de internationale verhoudingen? In dit college gaan we niet meer uit van de ruimtelijke scheiding tussen Eerste en Derde Wereld, maar uiteraard besteden we wel aandacht aan de historische en theoretische context van de term ontwikkeling en de daaraan verbonden praktijk en beleid. Daarvoor zullen we eveneens een excursie naar een Medefinancieringsorganisatie (MFO – Cordaid) en naar DGIS/Buitenlandse Zaken maken.

Leerdoelen

Belangrijk is ook om te laten zien wat ontwikkeling concreet inhoudt in verschillende contexten omdat ontwikkeling immers ‘ergens’ plaats vindt: op het platteland, dan spreken we van rurale ontwikkeling; in de steeds groeiende metropolen, dan spreken we van stedelijke ontwikkeling. Die twee zijn, in onze geglobaliseerde wereld, echter ook onlosmakelijk met elkaar verbonden, hoe ziet die relatie eruit? Hoe past de mens zich aan de ‘natuur’ en klimatologische omstandigheden aan of hoe (her)vormt men deze? En welke ruimte blijft er met al die ‘ontwikkeling’ eigenlijk over voor al het andere leven op aarde: de zoogdieren, de vissen, de vogels, enz… Hoe heeft men binnen de antropologie en binnen de ontwikkelingssociologie daarover nagedacht nu het ‘milieu’ noodzakelijkerwijze weer zo hoog op de agenda staat? Met deze oriëntatie module wordt aan studenten een basis aangeboden voor verdere uitdieping van deze thema’s voor het derde jaar.

Rooster

 • Dinsdagen en donderdagen van 2 april t/m 30 mei, 11-13 uur, zaal 5A29.

 • Geen colleges op 30 april, 9 mei, 21 en 23 mei.

 • Tentamen: dinsdag 4 juni 2013, 9-12 uur, zaal SA41 (Pieter de la Courtgebouw).

 • Herkansing: donderdag: 27 juni 2013, 10-13 uur, zaal 1A15 (Pieter de la Courtgebouw).

Onderwijsvormen

Totaal 10 ECTS = 280 studiebelastinguren (sbu)

 • College en bezoek aan ontwikkelingsorganisaties en een ministerie: 20 uur (30 sbu)

 • Observeren en maken van opdrachten (practica) 15 blz. (95 sbu)

 • Literatuur 930 blz(155 sbu)

Toetsing

 • verplichte deelname aan en actieve bijdrage en inbreng in de colleges

 • schriftelijk tentamen

 • vijf opdrachten (vier ervan zijn schriftelijk en op Blackboard vermeld). De cijfers voor deze vier opdrachten maken 50 % van het eindcijfer uit (mits het tentamen met een voldoende is beoordeeld).

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om het gedetailleerd cursusprogramma en de opdrachten bekend te maken. Studenten kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Literatuur

De literatuur is per 1 december gewijzigd. Nieuwe literatuur wordt later bekend gemaakt.

Aanmelden

 • Inschrijving geschiedt via Usis alleen voor “hoorcollege HC” en “tentamen TEN” (geen practicum of werkgroep!). Bij problemen met Usis-inschrijving, raadpleeg de Usis-helpdesk van de FSW .
  Bij aanhoudende problemen, stuur een mailtje naar secrcaos@fsw.leidenuniv.nl met het verzoek om je op de deelnemerslijst te zetten.

 • Naast de inschrijving in Usis is ook inschrijving op Blackboard nodig.

Contact

Drs. Jan van der Ploeg