Studiegids

nl en

M&T 1: Inleiding in de Statistiek en SPSS

Vak
2012-2013

LET OP : Data, tijd en locatie deeltentamens gewijzigd per 19-februari, zie nieuwe data onder “Rooster”

Toegangseisen

Deze cursus maakt deel uit van de propedeuse Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS). Alleen studenten ingeschreven voor deze opleiding kunnen deelnemen aan dit vak.

Beschrijving

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
Inleiding tot de beschrijvende statistiek. Data-matrix, variabelen en meetniveau; univariate analyses; weergeven van verdelingen met grafieken. Inleiding bivariate analyse en relaties; samenhang tussen twee variabelen. Inleiding steekproef en populatie; gegevens verzamelen; typen steekproef. Inleiding kansrekening; kansmodellen; uitkomstenruimte; kansregels. Discrete stochastische variabelen; verwachte waarde en variantie; kansdichtheidsfunctie, distributiefunctie. Steekproefverdelingen voor aantallen en proporties; binomiale kansverdelingen; normale kansverdelingen; standaardnormale kansverdeling. Toetsing van hypotheses; significantieniveau, kritiek gebied, alfa en beta fouten. Toetsen voor associatie tussen twee variabelen. Deze onderwerpen worden tijdens de verplichte SPSS-practica verder toegepast op data uit de antropologie en ontwikkelingssociologie.

Rooster

Hoorcolleges: maandagen (zaal SB45) en woensdagen (zaal SB11),
8 april t/m 29 mei, 9-12 uur. Geen colleges op 20 en 22 mei

Practicum: woensdagen 10 april t/m 29 mei, 15-17 uur
Groep 1: zaal 2B04
Groep 2: zaal 1A46
Groep 3: zaal 1A30
Groep 4: zaal 1A28

Deeltentamens:
19 april 15-17 uur, zaal SC01 (FSW)
3 mei 15-17 uur, zaal SC01 (FSW)
7 juni 9 -10.30 uur, Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6

Herkansing:
28 juni 10-13 uur, zaal SA41 (FSW)

Onderwijsvormen

 • hoorcollege 14 × 3 uur = 42 uur = 63 sbu

 • practicum: 7 × 2 uur = 14 uur = 14 sbu (verplicht)

 • literatuur ca. 378 blz = 63 sbu
  Totaal: 140 sbu (5 ECTS)

Toetsing

 • Schriftelijke deeltentamens (open boek tentamens met meerkeuze vraagstukken en open vragen) over collegestof en opgaven. De tentamens tellen voor 75% van het eindcijfer.

 • Deelname aan de verplichte practica. Aanwezigheid wordt gecontroleerd.

 • Een schriftelijk werkstuk dat tijdens de practica kan worden gemaakt; telt voor 25% van het eindcijfer.

Blackboard

Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Literatuur

 • Boek: Field, Andy (2009). Discovering Statistics using SPSS, Third edition.

 • Collegesheets (worden via BlackBoard ter beschikking gesteld).

 • De literatuur bij de cursus M&T1: Onderzoeksvaardigheden wordt bekend verondersteld. Dit geldt met name voor het boek van H. Russell Bernard (2006), Research Methods in Anthropology. Qualitative and Quantitative Approaches. Lanham: AltaMira Press.

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten CA-OS hoeven zich voor deze cursus niet aan te melden via uSis (zie Toegangseisen).
Tweedejaarsstudenten CA-OS moeten zich daarentegen wél aanmelden via Usis in het kader van Studieplan.

Contact

Drs. Boog i.boog@fsw.leidenuniv.nl