Studiegids

nl en

Academische vaardigheden 1: kennis, representatie en de tekst

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Deze cursus is deel 1 van een trilogie 5 ECT cursussen Academische Vaardigheden die deel uitmaakt van de propedeuse Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS). Alleen studenten ingeschreven voor deze opleiding kunnen deelnemen aan dit vak.

Beschrijving / Leerdoelen

 • Een eerste aanzet naar een kritische kijk op bronnen als representaties

 • Het leren analyseren en beschrijven van diverse wetenschappelijke formats, zoals artikelen, recensies, bundels en monografieën

 • Het leren van vaardigheden op het gebied van zoeken naar literatuur in een fysieke bibliotheek, met nadruk op de collecties in Leiden.

 • Een eerste inleiding en reflectie op een aantal verschillende academische presentatietechnieken

Rooster

 • Hoorcolleges: dinsdagen 5 februari t/m 19 maart 2013, 11-13 uur, zaal SB11

 • Werkgroepen + practicum: donderdagen 7 februari t/m 28 maart, van 11-13 uur (groepen 1-3) of van 13-15 uur (groepen 4-6). Zaalnummers per groep worden op Blackboard bekend gemaakt.

Onderwijsvormen

Deze berekening is van toepassing voor Academische Vaardigheden 1+2+3 tesamen: 3 × 5 ECTS = 15 ECTS = 420 studiebelastinguren (sbu)

 • hoorcolleges 16 × 2 uur = 48sbu

 • werkgroepen van 10 × 2 uur = 40 sbu

 • bibliotheekpracticum 2 × 2 uur = 4 sbu

 • excursie 1 × 8 uur = 8 sbu

 • schriftelijke opdrachten 15.000 woorden (25 blz) = 200 sbu

 • aanvullende verplichte literatuur 720 pagina’s = 120 sbu

LET OP: Aanwezigheid bij hoorcolleges, werkgroepen, practica en excursie is verplicht !

Toetsing

 • wekelijkse schrijfopdrachten met verplichte herkansing van onvoldoende binnen drie weken

 • verplichte aanwezigheid bibliotheekptacticum

 • bibliotheekpracticum-toets

Blackboard

Wekelijkse opdrachten zullen op Blackboard worden vermeld. Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Studiemateriaal

(voor AV1+AV2+AV3 tesamen)

 • Ashforth, A. (2000) Madumo, a Man Bewitched. Chicago/London, the University of Chicago Press.

 • Goffman, E. (1990) The Presentation of Self in Everyday Life. Penguin Books Ltd. (andere uitgave mag ook).

 • Harrison, F. (2002) ‘Unraveling “Race” for the Twenty-First Century’ in: J. MacClancy (ed.) Exotic No More. Chicago/London, the University of Chicago Press: 145-166.

 • Jong, J. de (2011) Handboek academisch schrijven (Den Haag, Coutinho).

 • Nelson, D. (1999) A Finger in the Wound: Body Politics in Quincentennial Guatemala. Berkeley, University of California Press: 206-244. (NB: het betreft hier hoofdstuk 6: ‘Bodies that Splatter: Gender, “Race”, and the Discourses of Mestizaje’)

 • Tsing, A.L. (1993) In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an Out-of-the-Way Place. Princeton NJ, Princeton University Press.

 • Enkele teksten te downloaden via Blackboard, ter ondersteuning van werkgroepen en schriftelijke opdrachten.

N.B. De bijdragen van Harrison en Nelson zijn raadpleegbaar in de bibliotheek van FSW.

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten CA-OS hoeven zich voor deze cursus niet aan te melden via uSis (zie Toegangseisen).
Tweedejaarsstudenten CA-OS moeten zich daarentegen wél aanmelden voor het hoorcollege en tentamen via Usis in het kader van Studieplan.

Contact

Tutoraatcoördinator Dr. Jan Jansen jansenj@fsw.leidenuniv.nl
tel. 071-5273996