Studiegids

nl en

M&T 2: Onderzoeksvoorbereiding

Vak
2012-2013

LET OP: Tijdstip college van 8 november gewijzigd op 19 oktober.

M&T 2 Onderzoeksvoorbereiding:
Methoden, technieken en wetenschapsfilosofie van veldwerk

Toegangseisen

Voor deelname aan dit vak dienen alle vakken van het 2e semester van de propedeuse CA-OS met een voldoende te zijn afgerond. Het gaat om M&T1, Statistiek, AV1 en AV2.
Alleen studenten die als voltijds bachelorstudent zijn ingeschreven voor CA-OS kunnen deelnemen aan dit studieonderdeel.

Beschrijving en doelstelling van de cursus

In deze cursus staat de voorbereiding van het Binnenlands Leeronderzoek centraal. Hoe schrijf je een onderzoeksopzet? Hoe operationaliseer je een onderzoeksvraag? Welke methoden kies je en waarom? Hoe bereid je je zo goed mogelijk voor op veldwerk? Het programma biedt een degelijke methodische en praktische voorbereiding en gaat in op wetenschapsfilosofische vragen. Aan de hand van een aantal concrete methoden en technieken zoals ondermeer participerende observatie, levensverhalen, case studies, netwerk analyse en internet onderzoek worden studenten uitgedaagd na te denken over welke methode het beste past bij de eigen onderzoeksvraag.
Hierbij ligt de nadruk op concrete toepassing van methoden in het onderzoek maar ook de theorie en praktijk van kentheoretische en wetenschapsfilosofische vragen komen aan de orde.

Rooster

 • Verplichte hoorcolleges:
  Elke vrijdag van 7 september t/m 16 november 11-13 uur, zaal SB11 (m.u.v. 14 september zaal SB45).
  Let op: het college van week 45 vindt niet op vrijdag 11-13 uur plaats, maar op donderdag 8 november 16-18 uur.

 • Tentamen:
  vrijdag 23 november 2012, 09.00-12.00 uur, Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6

 • Herkansing:
  maandag 17 december 2012, 10.00-13.00 uur, zaal 1A41, Pieter de la Courtgebouw

Onderwijsvormen

Totaal 5 ECTS = 137 studiebelastinguren (sbu)

 • hoorcolleges 10 × 2 uur (30 sbu)

 • opdrachten (48 sbu)

 • literatuur 354 blz. (59 sbu)

Toetsing

 • Verplichte deelname aan colleges

 • 4 opdrachten over toepassing onderzoeksmethode (elke opdracht telt voor 10% van het eindcijfer)

 • Tentamen (telt voor 60% van het eindcijfer)

Let op:
Vanwege de opdrachten die ook tijdens het college gemaakt worden, heeft het college het karakter van een werkgroep en is aanwezigheid verplicht. Het missen van één college is toegestaan. Bij het missen van meer dan 1 college, kun je alleen aan het tentamen deelnemen wanneer je tijdig je afwezigheid bij de examencommissie hebt gemeld en hiervoor een vervangende opdracht hebt gemaakt.

Literatuur

Reader met artikelen, aan te schaffen tijdens het eerste college (studenten moeten hiervoor geld meenemen!)

Blackboard

Het gedetailleerde programma van de cursus zal op Blackboard beschikbaar zijn. Studenten kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Aanmelding

 • Inschrijving geschiedt via Usis alleen voor “hoorcollege – HC” en “tentamen TEN” (geen practicum of werkgroep!). Bij problemen met Usis-inschrijving, raadpleeg de Usis-helpdesk van de FSW .
  Bij aanhoudende problemen, stuur een mailtje naar secrcaos@fsw.leidenuniv.nl met het verzoek om je op de deelnemerslijst te zetten.

 • Naast de inschrijving in Usis is ook inschrijving op Blackboard nodig.

Contact

Lea Zuyderhoudt: 071-527 3481, zuyderhoudtlm@fsw.leidenuniv.nl