Studiegids

nl en

Binnenlands leeronderzoek

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Voor deelname aan het binnenlands leeronderzoek dienen alle vakken van het 2e semester van de propedeuse CA-OS met een voldoende te zijn afgerond. Het gaat om M&T1, Statistiek, AV1 en AV2.
Alleen studenten die als voltijds bachelorstudent zijn ingeschreven voor CA-OS kunnen deelnemen aan dit studieonderdeel.

Aanmelding

Belangrijk: Studenten die in dit collegejaar willen deelnemen aan het leeronderzoek worden verzocht om zich tussen 15 augustus en 1 september 2012 op Blackboard aan te melden als deelnemer. Studenten dienen hun voorkeur voor thema/werkgroep (met motivatie!) via Blackboard aan de BLO-coördinator dr. E.Bähre bekendmaken. Werkgroepindeling wordt begin september bekendgemaakt.
De opleiding probeert om zo goed mogelijk aan de wensen van studenten te voldoen, maar de indeling in de gewenste werkgroep zal niet altijd mogelijk zijn. De definitieve indeling in werkgroepen wordt door de opleiding bepaald.
[Het doel van dit studieoponderdeel is het leren onderzoeken. De thema van onderzoek is van secundair belang.]

Inschrijving in Usis is NIET NODIG voor dit onderdeel!

Beschrijving

Eind augustus zullen studenten aan de hand van door de begeleiders aangedragen thema’s een keuze maken. Docenten bieden een breed scala aan thema’s aan waarop studenten een gemotiveerde voorkeur schrijven. Aan de hand van verplichte werkgroepbijeenkomsten en concrete opdrachten wordt een onderzoeksopzet geschreven. Als deze door de begeleider is goedgekeurd zullen de studenten drie weken onderzoek doen in Nederland of Vlaanderen. Hiervoor zullen ze bij gastgezinnen worden gehuisvest. Na het onderzoek zal een verslag geschreven worden. Gedetailleerdere informatie volgt op Blackboard.

Onderzoeksthema’s voor 2012-2013:

 • Etnografisch onderzoek in de naoorlogse wijk (begeleiding: Steef Meyknecht)

 • Eigen schuld, dikke bult? Lenen in tijden van crisis (begeleiding: Erik Bähre)

 • De ‘ontworpen samenleving’ (begeleiding: Metje Postma)

 • Eilanden in interactie (begeleiding: Lea Zuyderhoudt en Gerard Persoon)

 • Crisis in masculiniteit – mannen (in wording) in een modern wereld: mobiliteit, moraliteit en identiteit. (begeleiding: José van Santen)

Doelstelling

De doelstelling van deze cursus is om te leren hoe je binnen een team zelfstandig onderzoek doet. De deelnemers aan dit onderwijsonderdeel doorlopen alle fazen van het onderzoek.
Dit betekent onder meer:

 • uitwerken van een gekozen onderzoekstema;

 • operationalisering aan de hand van theorie;

 • schrijven van een opzet;

 • verzamelen van onderzoeksgegevens;

 • analyse en rapportage van data;

 • presentatie hiervan op een eendaagse conferentie (onderzoeksseminar).

Rooster

 • De cursus heeft één verplichtte hoorcollege op 1 februari 2013 van 11.00 tot 13.00 (zaal SB45).

 • Verplichte werkgroep-bijeenkomsten met de docent vinden plaats in week 37, 39, 41, 43, 45 en 47 (voor het veldwerk) en week 6, 9 en 12 (na het veldwerk). Andere weken moeten worden gebruikt voor bijeenkomsten van studentengroepen. Studenten die samen aan een onderzoek werken maken aan het begin van semester bindende afspraken m.b.t. momenten waarop ze bij elkaar zullen komen.

 • Veldwerk vindt plaats in weken 2,3 en 4 van 2013 (7-25 januari). .

Thema 1 : Etnografisch onderzoek in de naoorlogse wijk
Begeleiding: Steef Meyknecht
Werkgroepen 1e semester op vrijdagen 13-15 uur, zaal SA09
Werkgroepen 2e semester op vrijdagen 11-13 uur, zaal SA09

Thema 2: Eigen schuld, dikke bult? Lenen in tijden van crisis
Begeleiding: Erik Bähre
Werkgroepen 1e semester op woensdagen 11-13 uur, zaal SA35.
Werkgroepen 2e semester op dinsdagen 13-15 uur, zaal SA09

Thema 3: De ‘ontworpen samenleving’
Begeleiding: Metje Postma
Werkgroepen 1e semester op vrijdagen 13-15 uur, zaal 2B36
Werkgroepen 2e semester op vrijdagen 11-13 uur, zaal SB36

Thema 4: Eilanden in interactie
Begeleiding: Lea Zuyderhoudt (en Gerard Persoon)
Werkgroepen 1e semester op vrijdagen 13-15 uur, zaal 2B22
Werkgroepen 2e semester op vrijdagen 11-13 uur, zaal SA15

Thema 5: Crisis in masculiniteit – mannen (in wording) in een modern wereld: mobiliteit, moraliteit en identiteit.
Begeleiding: José van Santen
Werkgroepen 1e semester afwissellend op dinsdagen en donderdagen, zaal SA09 (dins.11-sept en 25-sept 15-17 uur, donderdag 11-okt. 11-13 uur, dinsdag 23-okt en 6-nov 13-15 uur, donderdag 29-nov 11-13 uur)
Werkgroepen 2e semester op dinsdagen 13-15 uur, zaal SB36

Onderwijsvorm

Totaal 10 ECTS = 280 sbu (studiebelastinguren)

 • verplichte werkgroepen: 6 × 2 uur in het 1e semester en 3 × 2 uur in het 2e semester (36 sbu)

 • opdrachten resulterend in het onderzoeksopzet en eindverslag (156 sbu)

 • veldwerk 3 weken = 120 sbu (zie ook Opmerkingen onderaan)

Toetsing

Er zijn 2 toetsingsmomenten voor dit onderdeel:

 • Toetsing onderzoeksopzet op 29 november 2012:

  • Gezamenlijke bijdrage: 15% van het eindcijfer
  • Individuele bijdrage: 20% van het eindcijfer
   Alleen als beide cijfers een voldoende zijn, mag aan het veldwerk worden deelgenomen.
 • Toetsing onderzoek en eindverslag op 15 april 2013:

  • Gezamenlijke bijdrage: 30% van het eindcijfer
  • Individuele bijdrage: 35% van het eindcijfer
   Herkansing is op 21 mei 2013.

Een geprinte en een digitale (pdf) versie van het definitieve onderzoeksrapport dient bij het Secretariaat CA-OS te worden ingeleverd.
Een commissie van het departement kent jaarlijks aan het beste leeronderzoeksrapport de Prof.dr. J.D. Speckmann-prijs toe.

Blackboard

Studenten die in dit collegejaar willen deelnemen aan het leeronderzoek worden verzocht om zich tussen 15 augustus en 1 september 2012 op Blackboard aan te melden als deelnemer. Op Blackboard wordt een uitgebreide beschrijving van onderzoeksthema’s voor dit jaar bekend gemaakt. Sudenten dienen hun voorkeur voor thema/werkgroep (met motivatie!) via Blackboard aan dr. Bähre te kennen te geven. Werkgroepindeling wordt begin september op Blackboard bekendgemaakt.

Contact

Cöordinator binnenlands leeronderzoek Erik Bähre: 071-527 3997, ebaehre@fsw.leidenuniv.nl

Opmerkingen

De kosten van het leeronderzoek bedragen voor de student circa € 270,- voor kost en inwoning en bijkomende uitgaven.