Studiegids

nl en

M&T 2: Analysetechnieken

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Voor deelname aan dit vak dienen alle vakken van het 2e semester van de propedeuse CA-OS met een voldoende te zijn afgerond. Het gaat om M&T1, Statistiek, AV1 en AV2.
Alleen studenten die als voltijds bachelorstudent zijn ingeschreven voor CA-OS kunnen deelnemen aan dit studieonderdeel.

LET OP:
Om het vak “M&T 2: Analysetechnieken” goed te kunnen volgen, is enige voorkennis nodig. Studenten die in het academische jaar 2011-2012 het vak “M&T 1: Inleiding Statistiek en SPSS” hebben gevolgd bij CA/OS Leiden, hebben deze voorkennis.

Studenten die “M&T 1: Inleiding Statistiek en SPSS” eerder bij het Instituut CA/OS hebben gevolgd, wordt dringend aangeraden om hun kennis voorafgaand aan het vak “M&T 2: Analysetechnieken” op te frissen en uit te breiden met stof die in de jaren voor 2011-2012 niet is behandeld. Doe dit met behulp van het boek dat ook in de cursus wordt gebruikt: Field, Andy (2009). Discovering Statistics using SPSS, Third edition. Bekend verondersteld wordt de stof uit hoofdstukken 1 t/m 4, hoofdstuk 5 (t/m 5.6), hoofdstuk 6, hoofdstuk 7 (t/m 7.4), hoofdstukken 9, 15 en 18 (t/m 18.5). Meer specifieke informatie staat op Blackboard.

Doelstelling en inhoud van de cursus

Inleiding tot de verwerking van multivariate gegevens, met name nominale en/of ordinale data. Oefening in het analyseren van bestanden met behulp van de SPSS-modules voor Meervoudige Categorische Analyse (MCA) en Categorische Principale Componenten Analyse (CATPCA).
In deze cursus wordt tevens gewerkt aan de analyse van (en deel van) de gegevens die door de studenten zelf tijdens het binnenlands leeronderzoek in Drenthe (of elders) zijn verzameld.
De toetsing bestaat ook uit twee delen: een open boek tentamen (multiple choice vragen), en een werkstuk waarin de student een multivariate analyse zal moeten maken over (een deel van) de Drenthe-gegevens. Het is dus zaak om vanaf het begin bezig te zijn met de analyse van de eigen veldwerkgegevens. Studenten worden verzocht om meteen voor de eerste bijeenkomst hun onderzoeksvoorstel mee te nemen, en hun definitieve vragenlijst. Men wordt tijdens de eerste bijeenkomsten al geacht om te werken aan een codeboek voor de analyse van de data.

Rooster

 • Hoorcolleges: dinsdagen en donderdagen van 5 februari t/m 21 maart 2013, 9-12 uur, zaal SB45.

 • Practicum: donderdagen van 7 februari t/m 21 maart 2013, 13-15 uur. Zalen: 1A32 (groep 1), 1A28 (groep 2), en 1A30 (groep 3). Indeling in groepen geschiedt tijdens de eerste hoorcolleges.

 • Tentamen: woensdag 27 maart 2013, 13-16 uur, Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6

 • Herkansing van het tentamen: vrijdag 3 mei 2013, 10-13 uur, zaal SB11 (Pieter de la Courtgebouw).

Onderwijsvorm

Totaal 5 ECTS = 140 studiebelastinguren (sbu)

 • hoorcollege 14 × 3 uur = 42 uur = 63 sbu

 • practicum: 7 × 2 uur = 14 uur = 14 sbu (verplicht)

 • literatuur (artikelen + syllabus met opgaven) ca. 378 blz = 63 sbu

Toetsing

 • Schriftelijke deeltentamen (open boek tentamen met meerkeuze vraagstukken en open vragen) over collegestof en opgaven. Het tentamen telt voor 75% van het eindcijfer.

 • Deelname aan de verplichte practica. Aanwezigheid wordt gecontroleerd.

 • Schriftelijk werkstuk (take-home opdracht) over een meerdimensionale analyse van (BLO) data; telt voor 25% van het eindcijfer.

Blackboard

Het gedetailleerde programma van de cursus zal op Blackboard beschikbaar zijn. Deelnemers dienen zich voor deze cursus op Blackboard te registreren.

Literatuur

 • Boek: Field, Andy (2009). Discovering Statistics using SPSS, Third edition.

 • Collegesheets (worden via BlackBoard ter beschikking gesteld).

 • Artikelen (beschikbaar online, voor titels en links zie Blackboard);

 • Hoofdstukken (naslag, voorbeelden; online beschikbaar) uit SPSS Categories 17 handleiding:
  H. 1: Introduction;
  H. 3: CATPCA;
  H. 6: MCA;
  H. 10: CATPCA Examples;
  H. 13: MCA Examples.

 • De literatuur bij de cursus Statistiek/SPSS en M&T 2: Onderzoekstechnieken wordt bekend verondersteld.

Aanmelding

 • Inschrijving geschiedt via Usis alleen voor “hoorcollege HC” en “tentamen TEN” (geen practicum of werkgroep!). Bij problemen met Usis-inschrijving, raadpleeg de Usis-helpdesk van de FSW .
  Bij aanhoudende problemen, stuur een mailtje naar secrcaos@fsw.leidenuniv.nl met het verzoek om je op de deelnemerslijst te zetten.

 • Naast de inschrijving in Usis is ook inschrijving op Blackboard nodig.

Contact

Coördinator: Drs. Igor Boog, kamer 3A40, tel. +31 (0)71 527 6606, e-mail: i.boog@fsw.leidenuniv.nl