Studiegids

nl en

Design en Wooncultuur capita selecta 500-heden

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

De serie van dertien hoorcolleges geeft exemplarisch een chronologische behandeling van diverse vormen van design en wooncultuur vanaf 500 tot heden: interieurvormgeving, edelsmeedkunst, textielkunst, keramische kunst en dagelijkse gebruiksvoorwerpen, zowel ambachtelijk als industrieel vervaardigd. Er wordt aandacht besteed aan de vormgeving van objecten, hun rituele en/of praktische functie, technische aspecten, kunstenaars en ambachtslieden, producenten, en aan opdrachtgevers en consumenten. De West Europese vormgeving is het uitgangspunt, maar invloed van niet-westerse producten en technieken komt eveneens aan de orde.

Leerdoelen

 • Basiskennis over belangrijke ontwikkelingen in de geschiedenis van Design en wooncultuur in het Westen, vanaf circa 500 tot heden.

 • Basiskennis omtrent afzonderlijke objecten op het gebied van Westerse Design en wooncultuur en inzicht in hun historische en culturele contexten.

 • Basiskennis over het belang van culturen buiten Europa, met name China en Japan, voor ontwikkelingen in de westerse design en wooncultuur vanaf 500-heden.

 • Inzicht in visuele aspecten van Design en wooncultuur vanaf 500 tot heden.

 • Inzicht in theoretische aspecten van onderzoek naar Design en wooncultuur.

 • Schriftelijke en visuele bronnen voor onderzoek naar Design en wooncultuur kunnen gebruiken.

Rooster

Conceptrooster: vrijdag 13-15 uur.
Maar let op! voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding

Onderwijsvorm

Hoorcollege, een practicumbijeenkomst en museumbezoek, met zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

 • Schriftelijke tussentoets over colleges 1-6 met open en gesloten vragen voor 50% van het eindcijfer.

 • Schriftelijke eindtoets over colleges 7-13 met open en gesloten vragen voor 50% van het eindcijfer.

 • De twee deelcijfers kunnen compenseren tot minimaal 6.0 gemiddeld.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor studiemateriaal (beeldmateriaal), oefententamens en het inleveren van opdrachten/tentamens.

Literatuur

 • Cursusreader.

 • Cursusboek: John Heskett, Design. A very short introduction, Oxford: Oxford University Press, 2005.

Aanmelden

Via Usis (geldt niet voor eerstejaars propedeuse studenten Kunstgeschiedenis, welke groep voor dit werkcollege automatisch is aangemeld).

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. M.H. Groot

Opmerkingen

INDELING COLLEGES: 13 hoorcolleges, 1 practicumles, 2 toetsen

Literatuur bij de colleges: Teksten in de reader en het boek van John Heskett, Design. A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2005.

College 1: Design: concepten, objecten, geschiedenissen
Literatuur Heskett hoofdstuk 1: ‘What is design?’, en hoofdstuk 2 ‘The historical evolution of design’.

College 2: Kerkelijke edelsmeedkunst in de middeleeuwen
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting en Technieken 1: Edelsmeedkunst goud en zilver

College 3: Wooncultuur in de middeleeuwen ten noorden van de Alpen
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting

College 4: Wandtapijten in het interieur
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting en Technieken 4: Textiel

College 5: Profane edelsmeedkunst 16de eeuw, kwabornament 17de eeuw
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting
Pm: deeltijdgroep Museumles beeldbeschrijving Design, Gemeentemuseum Den Haag

College 6: Franse hofstijlen als voorbeeld voor Europa in de 17de eeuw
Pm: Practicum Prentenkabinet UB Ornamentprenten in drie groepen
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting en Technieken 3: Houtbewerking

College 7: Het Verre Oosten als voorbeeld
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting en Technieken 2: Keramiek

TOETS 1: Literatuur: collegeteksten en beeld in reader; practicumcollege ornament; readerteksten over technieken en ornament.

College 8: Franse hofstijlen als voorbeeld voor Europa in de 18de eeuw
Literatuur: Heskett; uit de reader de Collegesamenvatting

College 9: Het overwicht van een burgerlijke vormgeving
Literatuur: Heskett; uit de reader de Collegesamenvatting

College 10: De herijking van het kunstambacht
Literatuur: Heskett; uit de reader de Collegesamenvatting

College 11: Ambachtelijke luxe en industriële zakelijkheid
Literatuur: Heskett; uit de reader de Collegesamenvatting

College 12: Vormgeving als lifestyle, ironie, rebellie en nostalgie
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting

College 13: Design, techniek en wetenschap: actuele issues
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting

TOETS 2: wordt aangekondigd in het rooster. HERKANSING toets 1 en toets 2: half juni 2013