Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Design en Wooncultuur capita selecta 500-heden

Course
2012-2013

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

De serie van dertien hoorcolleges geeft exemplarisch een chronologische behandeling van diverse vormen van design en wooncultuur vanaf 500 tot heden: interieurvormgeving, edelsmeedkunst, textielkunst, keramische kunst en dagelijkse gebruiksvoorwerpen, zowel ambachtelijk als industrieel vervaardigd. Er wordt aandacht besteed aan de vormgeving van objecten, hun rituele en/of praktische functie, technische aspecten, kunstenaars en ambachtslieden, producenten, en aan opdrachtgevers en consumenten. De West Europese vormgeving is het uitgangspunt, maar invloed van niet-westerse producten en technieken komt eveneens aan de orde.

Leerdoelen

 • Basiskennis over belangrijke ontwikkelingen in de geschiedenis van Design en wooncultuur in het Westen, vanaf circa 500 tot heden.
  • Basiskennis omtrent afzonderlijke objecten op het gebied van Westerse Design en wooncultuur en inzicht in hun historische en culturele contexten.
  • Basiskennis over het belang van culturen buiten Europa, met name China en Japan, voor ontwikkelingen in de westerse design en wooncultuur vanaf 500-heden.
  • Inzicht in visuele aspecten van Design en wooncultuur vanaf 500 tot heden.
  • Inzicht in theoretische aspecten van onderzoek naar Design en wooncultuur.
  • Schriftelijke en visuele bronnen voor onderzoek naar Design en wooncultuur kunnen gebruiken.

Rooster

Conceptrooster: vrijdag 13-15 uur.
Maar let op! voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding

Onderwijsvorm

Hoorcollege, een practicumbijeenkomst en museumbezoek, met zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

 • Schriftelijke tussentoets over colleges 1-6 met open en gesloten vragen voor 50% van het eindcijfer.
  • Schriftelijke eindtoets over colleges 7-13 met open en gesloten vragen voor 50% van het eindcijfer.
  • De twee deelcijfers kunnen compenseren tot minimaal 6.0 gemiddeld.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor studiemateriaal (beeldmateriaal), oefententamens en het inleveren van opdrachten/tentamens.

Literatuur

 • Cursusreader.
  • Cursusboek: John Heskett, Design. A very short introduction, Oxford: Oxford University Press, 2005.

Aanmelden

Via Usis (geldt niet voor eerstejaars propedeuse studenten Kunstgeschiedenis, welke groep voor dit werkcollege automatisch is aangemeld).

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. M.H. Groot

Opmerkingen

INDELING COLLEGES: 13 hoorcolleges, 1 practicumles, 2 toetsen

Literatuur bij de colleges: Teksten in de reader en het boek van John Heskett, Design. A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2005.

College 1: Design: concepten, objecten, geschiedenissen
Literatuur Heskett hoofdstuk 1: ‘What is design?’, en hoofdstuk 2 ‘The historical evolution of design’.

College 2: Kerkelijke edelsmeedkunst in de middeleeuwen
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting en Technieken 1: Edelsmeedkunst goud en zilver

College 3: Wooncultuur in de middeleeuwen ten noorden van de Alpen
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting

College 4: Wandtapijten in het interieur
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting en Technieken 4: Textiel

College 5: Profane edelsmeedkunst 16de eeuw, kwabornament 17de eeuw
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting
Pm: deeltijdgroep Museumles beeldbeschrijving Design, Gemeentemuseum Den Haag

College 6: Franse hofstijlen als voorbeeld voor Europa in de 17de eeuw
Pm: Practicum Prentenkabinet UB Ornamentprenten in drie groepen
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting en Technieken 3: Houtbewerking

College 7: Het Verre Oosten als voorbeeld
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting en Technieken 2: Keramiek

TOETS 1: Literatuur: collegeteksten en beeld in reader; practicumcollege ornament; readerteksten over technieken en ornament.

College 8: Franse hofstijlen als voorbeeld voor Europa in de 18de eeuw
Literatuur: Heskett; uit de reader de Collegesamenvatting

College 9: Het overwicht van een burgerlijke vormgeving
Literatuur: Heskett; uit de reader de Collegesamenvatting

College 10: De herijking van het kunstambacht
Literatuur: Heskett; uit de reader de Collegesamenvatting

College 11: Ambachtelijke luxe en industriële zakelijkheid
Literatuur: Heskett; uit de reader de Collegesamenvatting

College 12: Vormgeving als lifestyle, ironie, rebellie en nostalgie
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting

College 13: Design, techniek en wetenschap: actuele issues
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting

TOETS 2: wordt aangekondigd in het rooster. HERKANSING toets 1 en toets 2: half juni 2013