Studiegids

nl en

Bestuurskunde I: Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap

Vak
2012-2013

Omschrijving

De bestuurskunde is de wetenschap van het openbaar bestuur. In het vak Openbaar Bestuur & Bestuurswetenschap maken de studenten kennis met de wereld van het openbaar bestuur en de bestuurskunde als wetenschap.
De bestuurskunde houdt zich bezig met het openbaar bestuur, maar het is niet eens zo gemakkelijk te omschrijven wat we onder het ‘openbaar bestuur’ verstaan.
We zullen dan ook ingaan op de vraag: Hoe ziet het openbaar bestuur er eigenlijk uit? Welke organisaties maken allemaal deel uit van het openbaar bestuur en wat zijn de relaties tussen die organisaties? Daarbij besteden we ook aandacht aan de steeds grotere invloed van de Europese Unie, aan allerlei ontwikkelingen in het Nederlandse openbaar bestuur, zoals schaalvergroting, privatisering, verzelfstandiging, internationalisering en decentralisatie, en aan specifieke kenmerken van het Nederlandse openbaar bestuur: is het Nederlandse openbaar bestuur uniek of heeft het veel gemeen met bestuursstelsels in andere Europese landen?

Daarnaast zullen we uitvoerig ingaan op de bestuurskunde als vakgebied. De bestuurskunde pretendeert wetenschappelijke kennis van het openbaar bestuur op te leveren, maar wat is eigenlijk wetenschappelijke kennis? Waarin verschilt wetenschappelijke kennis van andere vormen van kennis, wat is kenmerkend voor wetenschappelijk onderzoek en in welke opzichten verschilt de werkwijze van wetenschappelijke onderzoekers van bijvoorbeeld de manier van werken van journalisten?
Vervolgens komt aan de orde wat de bestuurskunde als wetenschap nu eigenlijk opgeleverd heeft. Wat zijn nu ‘typisch bestuurskundige’ vragen, inzichten, begrippen en theorieën? Aan de orde komen onder andere theorieën over beleid en over organisatie & management.
Ten slotte is de bestuurskunde een wetenschap die zich niet beperkt tot een beschrijving en verklaring van het openbaar bestuur maar ook probeert het functioneren van het openbaar bestuur te verbeteren. Daarbij komen onvermijdelijk allerlei normatieve vraagstukken aan de orde. Wat is nu eigenlijk een ‘goed’ openbaar bestuur? Zijn de regels de regels of is enige flexibiliteit in de toepassing en uitvoering van regels gewenst? Zijn prestatiecontracten een goed middel om het functioneren van publieke organisaties te verbeteren? Hoe moet het openbaar bestuur omspringen met allerlei tegenstrijdige wensen, zoals de roep om ‘meer veiligheid’ en de behoefte aan bescherming van de privacy?

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus heeft de student elementair inzicht in:

 • hoe het openbaar bestuur in Nederland en Europa eruit ziet en zich ontwikkelt;

 • de belangrijkste bestuurskundige begrippen, inzichten en theorieën;

 • normatieve vraagstukken van het openbaar bestuur en de bestuurskunde

Daarnaast heeft de student de volgende academische vaardigheden op basisniveau ontwikkeld:

 • correcte bronvermelding en literatuurverwijzing;

 • rapporteren;

 • koppelen van theorie aan de praktijk

Onderwijsvormen

Het vak bestaat uit 14 hoorcolleges en, uitsluitend voor studenten bestuurskunde, 7 werkcolleges.
Deelname aan de werkcolleges is voor studenten bestuurskunde verplicht.

Toetsing

Voor studenten bestuurskunde: een schriftelijk tentamen (75%) en een werkgroepcijfer (25%). Het gewogen gemiddelde van beide deelcijfers moet ten minste een 5.5 zijn.
Voor de overige studenten een schriftelijk tentamen (100%).
De collegestof behoort ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.

Studiemateriaal

 • Breeman, G.E., W.J. van Noort en M.R. Rutgers (red.) (2012), _De bestuurlijke kaart van Nederland: Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief_, Bussum: Coutinho, Vijfde, geheel herziene druk. Voorgaande drukken zijn niet bruikbaar.

 • Bovens, M.A.P., P. ’t Hart en M.J.W. van Twist (2012), Openbaar bestuur, beleid, organisatie en politiek, Alphen aan den Rijn: Kluwer, Achtste druk. De voorgaande druk (2007) is wel bruikbaar.

 • Vleuten, A. van der (red.) (2012), De bestuurlijke kaart van de Europese Unie. Instellingen, besluitvorming en beleid, Bussum: Coutinho, Derde druk. Voorgaande drukken zijn niet bruikbaar.

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard. Deze cursus is in Blackboard beschikbaar vanaf uiterlijk maandag 3 september aanstaande.

Inschrijven

Via USIS

Contactinformatie

Rooster:

 • Hoorcollege (al het onderwijs van bestuurskunde I vindt plaats in het FSWgebouw)
  Dinsdag 4/9 van 17-19 uur in Sc01
  Maandag 10/9 t/m 15/10 van 15-17 uur in Sc01
  Donderdag 6/9 t/m 18/10 van 17-19 uur in Sc01

 • Werkgroepen (wijzigingen mogelijk, zie voor het actuele zalenoverzicht www.zrs.leidenuniv.nl)

Werkgroep Terhorst: dinsdag 11/9 t/m 16/10 11:00-13:00 uur in SA-05 muv 18/9 van 15-17 uur in 1A03
Werkgroep Degen: dinsdag 11/9 t/m 16/10 din 11-13 uur in 1A-03 muv 9/10 in 1A41 en 16/10 in SA-23
Werkgroep Beekmans: woensdag 12/9 t/m 17/10 15:00-17:00 uur in 5B-14 muv 3/10 geen college, dit is 1 okt van 9-11 uur in 1A11
Werkgroep Terhorst: woensdag 12/9 t/m 17/10 15:00-17:00 uur in 5A-37 muv 3/10 geen college, dit is 1/10 van 9-11 uur in 5A-37
Werkgroep Smakman: woensdag 12/9 t/m 17/10 15:00-17:00 in SA-21, muv 3/10 geen college, dit is 1/10 van 11:00-13:00 in 1A-12 (let op: deze werkgroepresrevering is gewijzigd. Deze was: dinsdag 11/9 t/m 16/10 di 17:00-19:00 uur in SA-21)
Werkgroep Degen: woensdag 12/9 t/m 17/10 9:00-11:00 uur, 12/9 t/m 10/10 in 1A-12, 17/10 in SA-37, muv 3/10 geen college, dit is 1/10 van 9-11uur in 1A12
Werkgroep Smakman: donderdag 13/9 t/m 18/10 15:00-17:00 in 5A-37
Werkgroep Beekmans: donderdag 13/9 t/m 18/10 15:00-17 :00 in 1A-11
Werkgroep Reijnders: donderdag 13/9 t/m 18/10 13:00-15:00 in 1A-47
Werkgroep Reijnders: vrijdag14/9 t/m 19/10 9:00-11:00 in 1a12 muv 21/9 in 1a03

 • Tentamen Ma 22/10 van 13-16 uur in USC

 • Hertentamen: Woe 16/1/2013 van 13-16 uur in USC

opmerkingen

 • Dit vak wordt streaming aangeboden voor de premasterstudenten. Premasterstudenten volgen geen werkgroepen.

 • Tweedejaars studenten die de werkgroepen BSK I: OBBW / M&T 1A nog dienen te volgen in het eerste blok kunnen zich via de e-mail melden bij Mark Reijnders. Hij zal nagaan in welke werkgroep er nog ruimte is.