Studiegids

nl en

Bestuurskunde: Beleid, Bestuur en Organisatie

Welkom bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Bestuurskunde in Leiden is een internationaal georiënteerde, academische studie, die gericht is op de kernvraagstukken van het openbaar bestuur.

Binnen het Instituut Bestuurskunde bieden wij twee bachelortracks aan, namelijk:

Met de track Bestuurskunde: Beleid, Bestuur en Organisatie richt je je bij uitstek op het openbaar bestuur. Dat bestuur wordt gevormd door de EU, de regering, provincies en gemeenten. Zij nemen beslissingen waaraan de maatschappij zich moet houden. En dan zijn er nog een heleboel instellingen die publieke taken uitvoeren maar niet tot de overheid behoren, zoals publieke omroepen, openbaar vervoersbedrijven, scholen en woningcorporaties.

De Onderwijs- en Examenregeling 2012-13 voor de Bsc Bestuurskunde

Propedeuse BBO

In het eerste jaar van de Bachelortrack: Bestuurskunde: Beleid, Bestuur en Organisatie wordt een algemeen overzicht van het vakgebied Bestuurskunde bestudeerd. Deze bachelortrack heeft drie pijlers: Beleid, Bestuur en Organisatie.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bestuurskunde I: Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Methoden en Technieken 1A: Inleiding Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek 5
Nationale Politiek: Nederlands Politiek Bestel 5
Bestuurskunde II: Klassieken in de Bestuurskunde 5
Methoden en Technieken 1B: Onderzoeksontwerp 5
Inleiding Economie 5
Organisatietheorie 5
Inleiding Recht 5
Sociologie 5
Publiek Management 5
Methoden en Technieken II 5
Geschiedenis van het Openbaar Bestuur 5

Tweede jaar BBO

In het tweede jaar van deze bachelortrack wordt het vakgebied Bestuurskunde diepgaand bestudeerd. Onderwerpen zoals Beleid, Management, Internationale Betrekkingen en de Europese Unie worden behandeld.

Let op: overgangsregeling m.b.t. nieuwe economievakken:

*Studenten die het ‘oude’ vak Economie II niet hebben afgerond behoren nu het nieuwe vak Financieel Management in de Publieke Sector te volgen.

*Studenten die het ‘oude’ vak Public Budgetting and Finance niet hebben afgerond behoren nu het nieuwe vak Economie van de Publieke Sector te volgen.

Let op: overgangsregeling m.b.t. verplaatsing Beleid II:

NNB

Vak EC Semester 1 Semester 2
Organisatie en Management 5
Staats- en Bestuursrecht 5
Economie van de Publieke Sector 5
Beleid 1: Beleids- en Besluitsvorming 5
Comparative Government in International Perspective 5
Kwantitatief Onderzoek 5
EU Politics and Policy 5
Decision Making and Rational Choice 5
Financieel Management in de Publieke Sector 5
Beleid 2: Implementatie 5
Politieke Filosofie en Openbaar Bestuur 5
Europeanisering en Binnenlands Bestuur 5

Derde Jaar BBO

In het eerste semester van het derde jaar hebben studenten de mogelijkheid de vrije keuzeruimte te vullen met keuzevakken, minor, stage of studeren in het buitenland. In het tweede semester schrijven studenten hun Bachelorscriptie.

Studenten die in februari 2013 willen beginnen met hun master hebben de mogelijkheid de Bachelorscriptie in het najaar van 2012 schrijven.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Vrije Keuzeruimte 30
Optioneel: Bachelorproject Najaar 2012 15
Optioneel keuzevak: Introduction to International Relations and Organizations 5
Beleid 3: Beleidsevaluatie 5
Wetenschapsfilosofie 5
Bachelorproject Voorjaar 2013 15
Ethiek 5

Keuzevakken Bestuurskunde

Voor niet-bestuurskundestudenten biedt het Instituut Bestuurskunde keuzevakken aan. Via Usis kunnen studenten zich hiervoor aanmelden.

NB: Keuzevakstudenten volgen alleen hoorcolleges en geen werkgroepen!

Vak EC Semester 1 Semester 2
Honours Class
Bestuurskunde I: Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Optioneel keuzevak: Introduction to International Relations and Organizations 5
Organisatie en Management 5
Beleid 1: Beleids- en Besluitsvorming 5
Comparative Government in International Perspective 5
Bestuurskunde II: Klassieken in de Bestuurskunde 5
EU Politics and Policy 5
Sociologie 5
Organisatietheorie 5
Publiek Management 5

Minoren Bestuurskunde

Binnen het Instituut Bestuurskunde bieden we de volgende twee minoren aan:

Studenten kunnen zich via usis hiervoor aanmelden.

Diploma

Afstudeerprocedure Bachelor
Indien je al de bachelorvakken hebt behaald kun je jezelf aanmelden voor het afstuderen van de Bachelor. Aanmelding voor bachelorexamen kan uitsluitend als is voldaan aan de in de OER vermelde vereisten en moet gedaan worden bij het onderwijsbureau van het Instituut Bestuurskunde. Je doet er verstandig aan vroegtijdig bij het onderwijsbureau de benodigde formulieren af te halen én je definitieve tentamenresultaten op te vragen/te controleren. Vanaf begin mei kun je hiervoor bij de onderwijsbureau terecht.

Na je bachelor

Doorstroommasters

Als je bij het Instituut Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden een bachelordiploma hebt gehaald, mag je direct instromen in alle doorstroommaster van het Instituut Bestuurskunde.
Dit zijn de volgende masters:

Je hoeft je alleen in te schrijven via studielink. Deadlines voor studenten met een Leidse bestuurskunde bachelordiploma dat rechtstreeks toegang geeft tot onze masters:

  • 31 augustus 2012 voor start in september 2012

  • 31 januari 2013 voor start in februari 2013

Research Master

De Research Master is bij uitstek geschikt voor studenten die toe zijn aan een extra uitdaging na de bachelorfase. Studenten leren academische vaardigheden en doen kennis op die inzetbaar is op meerdere terreinen: de wetenschap, het bedrijfsleven, internationale organisaties, de overheid en meer.

Meer over de opleiding vind je op mastersinleiden.nl. Let op: voor dit programma dien je je voor 1 april aan te melden via het online aanmeldsysteem.

Voorlichting

Meer weten? Kom naar de voorlichtingsdagen! De data worden hier gepubliceerd zodra ze bekend zijn.