Studiegids

nl en

Praktijkopleiding 1

Vak
2012-2013

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Archeologische methoden en technieken 1 behaald.

Alleen wanneer Praktijkopleiding 1 met een voldoende is afgesloten, mag je aan Praktijkopleiding 2 deelnemen.
Alleen wanneer het Veldpracticum met een voldoende is afgesloten, mag het Stageverslag geschreven worden.

Beschrijving

Praktijkopleiding 1 bestaat uit inleidende colleges en het Meet- en Tekenpracticum. Dit practicum bestaat uit 7 onderdelen, elk onderdeel beslaat (minimaal) 1 dagdeel.

De oefeningen:

 • Gebruik van de Total Station; het apparaat opstellen boven een bekend punt, het uitzetten van hoeken, het invoeren van STP en BS, backsight reading, het inmeten van punten, het uitzetten van punten (in een put), controle;

 • Gebruik van symbolen voor een meetpuntenkaart, en een opdracht in het uitzetten van een opgravingsput en een meetsysteem in de put met de Total Station;

 • Instructie in het gebruik van een waterpasinstrument: opstellen en waterpas zetten, scherpstellen optiek en parallax. Opdracht: hoogte overbrengen van een NAP punt naar een vast punt;

 • Instructie in het gebruik van vlakwaterpassen met gebruik van symbolen, en een opdracht met behulp van vlakwaterpassen en het maken van een hoogtelijnenkaartje;

 • Instructie in profieltekenen en het gebruik van symbolen, oefenen met profieltekenen;

 • Instructie in vlaktekenen met gebruik van symbolen, en oefening in het vlaktekenen.

Leerdoelen

Na afronding

 • beheerst de student een aantal praktische archeologische vaardigheden op een beginnersniveau, en kan de student onder begeleiding werken in een ‘coupeerteam’ bij een opgraving;

 • heeft de student kennis van en inzicht in de specifiek archeologische opgraafmethoden en technieken en weet hij onder welke omstandigheden en met welk doel deze toegepast kunnen worden;

 • heeft de student kennis van de ruimtelijke ordening van nederzetting en erf, en huisplattegronden uit de vroege middeleeuwen;

 • is de student in staat om zakelijke, archeologisch inhoudelijke dag- en weekrapporten te schrijven;

 • kan de student een goed opgebouwd, helder stageverslag schrijven waarbij de technische richtlijnen van de faculteit m.b.t. de vormgeving van werkstukken toegepast zijn en beeldmateriaal zodanig is gehanteerd en geïntegreerd in dagrapporten of een stageverslag, dat hetgeen is beschreven verhelderd of versterkt wordt.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 30 uur practicum.

Rooster

De indeling en gedetailleerde roostering van het Meet- en Tekenpracticum is afhankelijk van de groep waarin je ingedeeld wordt. De groepsindeling wordt kort na 1 maart 2013 bekend gemaakt via Blackboard.

Onderwijsvorm

 • Instructiecolleges;

 • Practicum.

Toetsvorm

De beoordeling vindt plaats op basis van ingeleverde opdrachten over de oefeningen tijdens en na het practicum.

Toetsvorm deadline

De Total Station opdracht dient uiterlijk 2 weken nadat dit practicumonderdeel gelopen is ingeleverd te worden (1 hardcopy, en 1 versie via SafeAssign).

Literatuur

Syllabus.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met mw drs R.M.R. van Oosten of ing. E.G.C. Dullaart (Meetpracticum), of drs J. de Bruin (opgraving).

Opmerkingen

Dit practicum wordt eenmaal per jaar aangeboden. Indien het niet gehaald wordt, dien je het jaar erop het gemiste onderdeel te herkansen. Zie ook het toetsbeleid van de opleiding Archeologie.