Studiegids

nl en

Inleiding in de psychologie (Pedagogische Wetenschappen)

Vak
2012-2013

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Het boek behandelt een aantal kernonderwerpen van de psychologie, zoals de werking van het geheugen, de invloed van stress op ons welbevinden, het meten van mentale vermogens en de invloed van anderen op ons gedrag. De literatuur wordt verklaard en geïllustreerd en ook wordt additionele stof gepresenteerd.

Leerdoelen

Tijdens dit vak maakt de student kennis met de voornaamste deelgebieden van het vakgebied, zoals de klinische en sociale psychologie. Aandacht wordt besteed aan baanbrekende onderzoeken uit de geschiedenis van de psychologie en aan de toonaangevende theorieën en concepten uit heden en verleden. Aan het einde van de cursus heeft de student een beeld van het werkveld en het instrumentarium van de psychologie en enige kennis van de geschiedenis van het vakgebied.
Eindtermen: 1.1, 2.4

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk MC-tentamen over de opgegeven literatuur en de collegestof (twee deeltoetsen).

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Bernstein, D.A., Penner L.A., Clarke-Stewart A. en Roy E. (laatste druk). Psychology. Boston: Houghton Mifflin.

  • Een lijst met te bestuderen gedeelten wordt op Blackboard gezet.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

  • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Coördinator van het vak is prof. dr. R. van der Veer. In de periode dat het vak gegeven wordt heeft hij spreekuur op maandag van 16.00 tot 17.00 uur.