Studiegids

nl en

Inleiding in de grondslagen van de pedagogische wetenschappen

Vak
2012-2013

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Het kennisbestand van de pedagogische wetenschappen is het resultaat van een voortdurende discussie in het wetenschappelijke forum over theoretische ideeën en empirische gegevens met betrekking tot opvoeding en onderwijs. De argumentatietheorie, hier in brede zin opgevat als aanduiding voor diverse vormen van logica, kan inzicht geven in gebruik en misbruik van retorische hulpmiddelen in de wetenschappelijke discussie. Deze kan doorgaans niet louter op grond van feiten gevoerd worden, maar rust ook op tal van andere argumenten. De vraag is of dergelijke argumenten aan de rationaliteit van de discussie afbreuk doen en, als dat het geval is, of en hoe de discussie op een rationeler plan getild kan worden.

Aan de hand van voorbeelden van wetenschappelijke en praktische discussies zullen de valkuilen van argumenteren worden geïllustreerd, alsmede de mogelijkheden om op een zo rationeel mogelijke wijze van gedachten te wisselen over de theorie en de praktijk van opvoeding en onderwijs. Argumentaties zullen langs formeel- en informeel-logische weg geanalyseerd worden. Ook wordt aandacht besteed aan waarschijnlijkheid en wetenschappelijke onderzoeksmethoden.

Leerdoelen

 • De student krijgt inzicht in de achterliggende argumentatie met betrekking tot pedagogische theorieën (eindterm 1.1)

 • De student maakt kennis met een aantal belangrijke methoden en technieken van pedagogisch onderzoek (1.4)

 • De student leert Engelstalige literatuur lezen en begrijpen (2.4)

 • De student krijgt meer inzicht in argumentatievormen en kan daardoor onderzoeksverslagen en betogen beter beoordelen en beter opzetten (2.2, 2.3, 2.6, 2.8)

 • De student wordt na deze cursus in staat geacht professioneler deel te nemen aan de pedagogische discussie (2.9)

 • De student wordt gestimuleerd tot kritisch nadenken (3.1).

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges over de betreffende literatuur en een aantal werkgroepen (met verplichte deelname) waarin geoefend wordt met formele logica.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met multiple choice vragen.

Blackboard

Actuele informatie wordt verstrekt via Blackboard.

Literatuur

Te bestuderen literatuur:

 • Fogelin, R.J. (2010, 8e druk). Understanding arguments. An introduction to informal logic. New York: Harcourt.

 • Eemeren, van F.H., &. Snoeck Henkemans, A.F. (2006, 3e druk) Argumentatie: Inleiding in het analyseren, beoordelen en houden van betogen. Groningen: Wolters-Noordhoff.

 • Eventuele ondersteunende literatuur wordt t.z.t. op Blackboard bekend gemaakt.

Let op: Voor dit vak worden altijd de laatste edities van de betreffende boeken gebruikt.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Coördinator: dr. F. Naber
Kijk voor de meest actuele contactinformatie op Blackboard.