Studiegids

nl en

Leren en cognitie

Vak
2012-2013

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Een groot deel van het dagelijks leven van kinderen speelt zich af op school. In de 8 jaar die kinderen op de basisschool doorbrengen ondergaan ze een enorme verandering. Niet alleen worden ze fysiek groter, ook hun cognitieve en sociaal emotionele vaardigheden maken een enorme ontwikkeling door. Een goed begrip van deze veranderingen is voor pedagogen belangrijk om het gedrag van kinderen in de schoolcontext te kunnen begrijpen.

In deze cursus behandelen we leeftijdgerelateerde veranderingen in het leren, denken en de motivatie van kinderen aan de hand van verschillende theorieën over de (cognitieve) ontwikkeling. Bovendien worden deze wetenschappelijke inzichten toegepast op de ontwikkeling van de vaardigheden van kinderen in specifieke schoolvakken, en zal er aandacht zijn voor de implicaties voor de onderwijspraktijk. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: hoe werkt het geheugen?, wat is leren eigenlijk? Hoe leren kinderen lezen, schrijven, rekenen en probleemoplossen? en welke rol spelen verschillen tussen kinderen in leerstrategieën, motivatie, intelligentie en achtergrondkennis hierbij?

Leerdoelen

Deze cursus heeft tot doel studenten vertrouwd te maken met de theoretische achtergrond van leren en de cognitieve ontwikkeling, en hen in staat te stellen deze kennis toe te passen op vraagstukken in de schoolcontext.

Eindtermen: 1.1; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.6; 2.8; 2.9; 2.10; 3.1; 3.2.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en geïntegreerde werkcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met multiple choice vragen (maximaal 8 punten) en een schrijfopdracht (maximaal 2 punten).

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard, onder andere voor cursusmaterialen (naast het tekstboek), en communicatie met docenten en mede-studenten.

Literatuur

  • Byrnes, J. P. (2008). Cognitive Development and Learning in Instructional Contexts, Third Edition. Boston, USA: Pearson Education.

  • Overige literatuur in de vorm van artikelen (wordt tijdens de colleges bekend gemaakt).

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

  • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing

Contact

Neem voor vragen contact op met dr. L. van Leijenhorst, kamer 4A39 of lleijenhorst@fsw.leidenuniv.nl.