Studiegids

nl en

Bestuurskunde II: Klassieken in de Bestuurskunde

Vak
2012-2013

Omschrijving

In de cursus Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap hebben studenten kennisgemaakt met de bestuurskunde als wetenschap en met de kenmerken, ontwikkelingen en internationale context van het openbaar bestuur. De cursus Klassieken in de Bestuurskunde is bedoeld als verdieping, waarbij de nadruk ligt op bestuurskunde als wetenschap. In de cursus bespreken we klassieke bestuurskundige teksten over de grondslagen van de bestuurskunde, de bureaucratie, politiek-ambtelijke verhoudingen, organisaties, beleid en publiek management. Ook komen centrale bestuurskundige begrippen aan de orde.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus dienen de deelnemers kennis te hebben van de belangrijkste bestuurskundige auteurs, begrippen en theorieën en van de belangrijkste bestuurskundige inzichten. Zij dienen eveneens kennis te hebben van de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van de Bestuurskunde als vakgebied.

Rooster

*Hoorcollege;
Maandag 29/10 t/m 10/12
15-17 uur
SC-01

Werkgroepen

Let goed op de verschillende zalen!

Degen woensdag 31/10 van 11-13 uur in SA-05, 7/11 van 13-15 uur in 5A-37, 14/11 van 13-15 uur in 5A-37, 21/11 van 11-13 uur in 1A41, 28/11 11-13 uur in 1A21, 5/12 van 11-13 uur in 1A21 en op 12/12 van 11-13 uur in 1A22
Degen dinsdag 30/10 t/m 11/12 din 11-13 uur in 5B-14

Smakman dinsdag 30/10 t/m 11/12 din 11-13 uur in SB-11, muv 20/11 in SA-23, 27/11 in 0A-28, 4/12 in 1A-15 en 11/12 in 1A-41
Smakman woensdag 31/10 t/m 12/12, 11-13 uur in SA-29 muv 28/11 t/m 12/12 in SA-21

Beekmans donderdag 1/11 t/m 13/12 van 13-15 uur in 1A-12
Beekmans donderdag 1/11 t/m 13/12 van 15-17 uur in 1A-12

Reijnders woe 31/10 t/m 12/12, 11-13 uur in SA-23
Reijnders donderdag 1/11 t/m 13/12 van 9-11 uur in 1A-12 muv 29/11 in 5A-42

Terhorst dinsdag 30/10 t/m 11/12 din 9-11 uur in SA-21
Terhorst dinsdag 30/10 t/m 11/12 din 11-13 uur in 5B-16

*Tentamen: Do 20/12 van 9-12 uur in USC

*Hertentamen: Woe 30/1/2013 van 9-12 uur in USC

Onderwijsvormen

Het vak bestaat uit hoor- en werkcolleges. De hoorcolleges behandelen de hoofdlijnen van de stof. Klassieke teksten en auteurs worden globaal besproken, aan elkaar verbonden en in context geplaatst. In de werkcolleges worden deze klassieke teksten en auteurs intensief besproken. Er zal in beide onderwijsvormen een verbinding gelegd worden tussen klassieke en tijdloze vragen en actuele vraagstukken. Onderwerpen worden nader uitgewerkt met behulp van opdrachten, discussies over stellingen en simulaties. Ook worden de studenten getraind in het schrijven van korte wetenschappelijke teksten over bestuurskundige onderwerpen. De werkcolleges zijn uitsluitend bestemd voor studenten bestuurskunde en dus niet voor keuzevak studenten.

NB: Alle werkcollegebijeenkomsten zijn verplicht. Mis je een bijeenkomst, dan word je uitgesloten van de werkgroep. Je krijgt dan géén cijfer voor de werkcolleges en kunt het vak niet meer afronden, ook niet in de herkansing. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen uitzonderingen worden gemaakt en dan alleen als je schriftelijk aantoonbaar goede redenen hebt om meer bijeenkomsten te missen. Dit dient altijd vooraf besproken te worden met de studieadviseur én de coördinator van het vak. Zij zullen de werkgroepdocent adviseren over de mogelijke verdere deelname aan de werkgroep. Indien dit het geval is, moet dan in overleg met de docent een vervangende opdracht gemaakt worden

Toetsing

Voor dit vak zijn de volgende toetsmethoden van toepassing:

 • Wekelijkse leesvragen. Deze moeten allemaal naar behoren en voorafgaand aan het werkcollege zijn ingeleverd alvorens een eindcijfer voor het vak kan worden gegeven.

 • Een paper. Dit paper telt voor 30% van het eindcijfer.

 • Een tentamen. Dit telt voor 70% van het eindcijfer.
  De collegestof behoort ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.

Studiemateriaal

De literatuur voor dit vak bestaat uit twee boeken:

J.M. Shafritz, A.C. Hyde and S.J. Parkes, Classics of Public Administration, Belmond, California, 7th edition, 2012.

 • Selectie van teksten.

 • De inleiding van elk deel van het boek is ook verplichte literatuur.

 • De vorige, zesde editie van dit boek is eveneens bruikbaar.

Dit boek bevat, zoals de titel al vermeldt, een bundeling primaire klassieke bestuurskundige teksten.

Rutgers, M. (2004), Grondslagen van de bestuurskunde. Historie, begrippen en kennisintegratie, Bussum: Coutinho. ISBN 90-6283-367

 • Deel 1: hoofdstuk 4 t/m 6

 • Deel 2: hoofdstuk 7 t/m 10

In het tweede boek komen de grondslagen van het vakgebied en de belangrijkste begrippen van de bestuurskunde aan de orde.

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard. Deze cursus is in Blackboard beschikbaar vanaf 10 oktober 2012.

Inschrijven

Via USIS

Contactinformatie

Toon Kerkhoff
E-mail: tkerkhoff@fsw.leidenuniv.nl

Opmerkingen/Voorbereidingen voor eerste bijeenkomst

 • Van de studenten wordt verwacht dat zij de voor de werkcolleges opgegeven literatuur hebben gelezen voorafgaand aan de werkcolleges.

 • Van de studenten wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren aan de discussie in de werkcolleges.

 • Studenten dienen voorafgaand aan ieder werkcollege enkele leesvragen in te leveren (zie eerder). Uitzondering is week 1. Deze teksten (zie blackboard / vakwijzer) moeten wel gelezen worden en vormen ook tentamenstof maar er hoeft geen leesvraag over te worden gemaakt.