Studiegids

nl en

Beleid 3: Beleidsevaluatie

Vak
2012-2013

In deze module bekijken we hoe beoordeling over het succes of falen van beleid tot stand komt, en hoe beleid – mede op grond van deze beoordelingen – in de loop van de tijd verandert. De prestaties van beleidsmakers en uitvoeringsorganisaties worden tegenwoordig door een scala van partijen en instituties kritisch gevolgd. Daarbij worden uiteenlopende maatstaven voor succes en falen gehanteerd. Bovendien veranderen in de loop der tijd nogal eens de (politieke) maatstaven waarmee wordt teruggekeken op beleidsprestaties uit het verleden. Evaluatie van beleid kent daarom altijd een zekere selectiviteit.
Wij gaan in deze module na hoe, waarom en door wie beleid wordt geëvalueerd, en hoe het kan dat wij ons over bepaalde bestuurlijke en beleidsmatige (wan)prestaties veel drukker maken dan over andere. Daarbij staan we ook stil bij de manier waarop beleid verandert. Kritiek op het bestaande beleid is daarvoor een belangrijk ingrediënt. Beleidsvorming wordt vaak voorgesteld als een proces van ‘trial and error’. Daarmee wordt bedoeld dat ieder beleid in zekere zin een hypothese is, die op de werkelijkheid wordt uitgeprobeerd. Als blijkt dat het niet werkt, heeft de beleidsvoerder de kans om iets te leren, en het op een andere manier opnieuw te proberen. Maar gaat het in de beleidspraktijk nu ook zo? Leren beleidsmakers van het verleden (via beleidsevaluaties), of komen beleidsveranderingen op heel andere wijze tot stand?

Coordinator

Dr. A. Wille

Onderwijsvormen

Hoorcolleges (7)

Studiemateriaal

Literatuur wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Toetsing

Opdracht en tentamen. Zowel het cijfer voor de opdrachten als het cijfer voor het tentamen dient voldoende te zijn (tenminste 5,5).
N.B. Ook de colleges behoren tot de tentamenstof en de opdrachten.

Ingangsadvies

Beleid I en Beleid II

Rooster

Hoorcollege: Woe 6/2, 13/2, 27/2 en 6/3 van 9-11 uur in Sa-41, Het laatste college op 20/3 is in Den Haag, Schouwburgstraat 2, zal A0.06
Werkgroepen op 20/2 en 13/3:
wg 1 van 9-11 uur 20/2 in 5A42 en 13/3 in 1A11 (usiscode 15012)
wg 2 van 11-13 uur 20/2 in 5A37 en 13/3 in 5A37 (usiscode 15020)
wg 3 van 13-15 uur 20/2 in oa33 en 13/3 in 1A11 (usiscode 15013)
wg 4 van 15-17 uur 20/2 in 5A37 en 13/3 in 5A37 (usiscode 15014)

Tentamen

  • Woe 27/3 van 13-15 uur in FSW, zalen: 1a30, 1a28, 1a46, 1a32

  • Hertentamen: Woe 5/6 van 13-15 uur in FSW, zalen: 1a28 en 1a30