Studiegids

nl en

Basiswiskunde

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Contact

Coordinator: Dhr Dr. H.G.J. van Mil
Email: h.g.j.van.mil@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Basiswiskunde heeft als doel alle studenten op een gelijkwaardig niveau te brengen aan het begin van hun bachelor. Afhankelijk van de wiskunde voorgeschiedenis van de student (wiskunde A,B,C, of D) zullen er naast herhalingen ook nieuwe wiskundige methoden worden bekeken en geoefend. Aan het begin van het semester wordt een oefentoets gegeven zodat studenten zelf hun eigen niveau kunnen inschatten. Deze oefentoets wordt een paar weken later gevolgd door een tentamen op basis van zelfstudie en de al aanwezige wiskundige vaardigheden. De uitslag van dit tentamen bepaald of de student de cursus basiswiskunde verplicht dient te volgen. Lager dan een 5,5 ben je verplicht de cursus basiswiskunde te volgen en het tweede tentamen doen, tussen de 5,5 en 6,5 moet je aan cursus deelnemen maar hoef je geen tentamen te doen en alles hoger dan 6,5 mag zelf kiezen maar hoeft de cursus niet de doen; het cijfer van het eerste tentamen is dan het eindcijfer van deze laatste groep.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het oefenen van die wiskundige technieken en trainen van algebraïsche vaardigheden welke van belang zijn voor het doorlopen van een bachelor opleiding biologie.

Eindtermen:
Tentamen over stof in het boek: functies (Log, Exp,…), 1ste en 2de graadvergelijkingen en stelsel vergelijkingen, limieten en series; differentiëren en integreren; kansrekening.

Rooster

Zie rooster BLOK 1.
Hoorcolleges van 9 tot 11:00, werkcolleges van 11:15 tot 15:30.

Onderwijsvorm

Hoor-, werkcolleges, video colleges en tutorial

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

Powerpoints, screencast en opdrachten.

Literatuur

Jan van der Craats en Rob Bosch. Basisboek Wiskunde, tweede editie, Pearson Education Benelux BV, ISBN 978-90-430-1673-5.

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard

Opmerkingen

Video colleges zullen aan het begin van het jaar worden gepubliceerd voor zelfstudie. Tijdens de cursus zullen deze video en opdrachten worden ingezet als voorbereiding op het college.