Studiegids

nl en

Biologie

Het bachelorprogramma biologie omvat drie jaar (totaal 180 EC) en is onderverdeeld in een eerste jaar (de propedeuse 60 EC), dat afgesloten wordt met een propedeusediploma en twee vervolgjaren (samen 120 EC). De bachelorfase wordt afgesloten met het behalen van het diploma Bachelor of Science Biologie.

Website Instituut Biologie Leiden – Onderzoeksgroepen

Voor vakbeschrijvingen jaar 1, 2 en 3: Zie tabbladen
Voor jaarroosters, inschrijven in Usis en overige bestanden: Zie “Bestanden”

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

BLOK 1 - Fundamenten van het Leven (13 EC):

Basiswiskunde 1
Basispracticum 1 4
Chemie van het Leven 3
Moleculaire Genetica 5

BLOK 2 - De Cel (13 EC):

Basispracticum 2 3
Celbiologie, Celfysiologie en Microbiologie - deel Celbiologie 3
Celbiologie, Celfysiologie en Microbiologie - deel Celfysiologie 3
Celbiologie, Celfysiologie en Microbiologie - deel Microbiologie 3
Project Moleculaire en Cellulaire Biologie 1

BLOK 3 - Project popularisering van Wetenschap (4 EC):

Populair Wetenschappelijk Schrijven 2
Boekproject 2

BLOK 4 - Tree of Life (13 EC):

Biodiversiteit Plant en Fylogenie 7
Evolutie en Biodiversiteit Dier 6

BLOK 5 - Het organisme (6 EC):

Biologie van het Organisme / Dier 5
Biologie van het Organisme / Plant 1

BLOK 6 - Het organisme en omgeving (11 EC)

Ecologie, Gedrag en Milieu 4
Flora & Excursies 1
Project Ecologie, Biodiversiteit en Natuurbehoud 3
Statistiek 3

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken:

LPC-1 Mondelinge Presentatievaardigheden 3
Bio-ethiek 6

Keuzevakken stroming Moleculaire en Cellulaire Biologie (MCB):

Chemie van Leven en Dood 3
Biochemie 6
Moleculaire Biologie 6
Imaging Techniques 6
Moleculaire Genetica 6
Moleculaire Microbiologie 6
Celbiologie 6
Microbial Evolution & Ecology 6
Systems Biology 6

Keuzevakken stroming Evolutie, Biodiversiteit en Natuurbeheer (EBN):

Moleculaire Technieken 3
Biodiversiteit 1 - Taxa in Ruimte en Tijd (theorie) 6
Biodiversiteit 2 - Taxa in Ruimte en Tijd (praktijk) 3
Milieubiologie 3
Zoologie en Ontwikkelingsbiologie 6
Gedragsbiologie 6
Evolutionaire Analyse 6
Ecologie en Milieu 6
Veldonderzoek 6
Flora Excursie 2
Ministages 4

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken:

General Research Skills 2 6
Bachelorstage 24

Keuzevakken stroming Moleculaire en Cellulaire Biologie (MCB):

Immunology BioMed (MCB) 8
Imaging Techniques (MCB) 6
Biotechnology: from Gene to Product (MCB) 6
Orientatie op Bioscience park 4
General Research Skills 1 en Scriptie 6

Keuzevakken stroming Evolutie, Biodiversiteit en Natuurbeheer (EBN):

Evolution of Biodiversity 1 (EBC) 3
Monitoring Marine Biodiversity (EBC) 6
Human Evolution (EBC) 6
Environmental Processes and Biodiversity (EBC) 9
Evolution of Biodiversity 2 (EBC) 6
General Research Skills 1 en Scriptie 6

Overig:

Advanced Activities Bachelor Research Project 6