Studiegids

nl en

Populair Wetenschappelijk Schrijven

Vak
2012-2013

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coordinator: M.J.D. Hooykaas MSc.
Email: m.j.d.hooykaas@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Er worden presentaties verzorgd over de verschillende manieren waarop wetenschappelijk onderzoek kan worden gepopulariseerd. Wat houdt populair wetenschappelijk schrijven in? Hoe vermijd je vaktermen en schrijf je een aantrekkelijk, boeiend verslag? Op grond van de presentaties worden opdrachten verstrekt die moeten worden ingeleverd. De opdrachten worden kritisch beoordeeld en van commentaar voorzien.
Er wordt ook een wetenschappelijk symposium georganiseerd. De presentaties op zulke symposia moeten vaak worden vertaald naar een breder publiek. Dat is de taak van (wetenschaps)journalisten. Zij moeten zich verplaatsen in geïnteresseerde leken en aanvoelen hoe dit publiek moet worden benaderd. Naar aanleiding van het symposium, en met behulp van de opgedane kennis over populair wetenschappelijk schrijven, stellen de studenten een essay op.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Vergroten en verbreden van de belangstelling voor biologische kennis en het inzicht in mogelijke toepassingen daarvan. Kritisch leren lezen. Vaardigheid krijgen in schriftelijk formuleren voor een breed publiek.

Eindtermen:
Studenten hebben geleerd om een essay te schrijven dat kan worden gepubliceerd.

Rooster

Tussen 14 en 23 januari wordt het project ingeleid en wordt onderwijs gegeven over “Populair Wetenschappelijk Schrijven”. Die dagen worden oefeningen aangeboden die moeten worden gemaakt. De docent maakt met de studenten een afspraak over het inleveren van het essay.

Onderwijsvorm

Colleges, werkgroepen, vervolgens zelfwerkzaamheid.

Toetsing

Essay van gepresenteerd onderzoek tijdens het symposium.

Blackboard

Alle noodzakelijke informatie wordt via blackboard verstrekt.

Literatuur

n.v.t.

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard

Opmerkingen

Het beste essay wordt mogelijk gepubliceerd in Origin, het magazine van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden.