Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Psychologie en Wetenschap

Vak
2012-2013

Beschrijving

In deze cursus wordt ten eerste een inleiding gegeven in de belangrijkste begrippen en ontwikkelingen binnen de klassieke wetenschapsleer. Hierbij gaat het over de vraag hoe (wetenschappelijke) kennis tot stand komt. Ten tweede wordt er ruim aandacht besteed aan de verschillende vormen van redeneren die binnen (en buiten) de wetenschap gebruikt worden, de verschillende fouten (drogredenen) die daarbij kunnen voorkomen, en de verschillende manieren waarop mensen elkaar proberen te overtuigen. Verder wordt er een uiteenzetting gegeven over de deelname aan experimenten in het kader van de studie psychologie.

Leerdoelen

Kennis en inzicht:

  • Kennis en inzicht in de belangrijkste opvattingen over de aard van wetenschappelijke kennis

  • Kennis en inzicht in de manier waarop wetenschap zich heeft ontwikkeld, aan de hand van historische voorbeelden

  • Kennis van de belangrijkste redeneervormen die in de wetenschap en daarbuiten worden gebruikt

  • Inzicht in de deelname aan experimenten in het kader van de studie psychologie.

Toepassing van kennis en inzicht:

  • Beginnende vaardigheid in het analyseren en begrijpen van logische redeneringen en de fouten (drogredenen) die daarbij kunnen voorkomen

  • Vaardigheid in het kunnen herkennen van de verschillende manieren van overreding (overtuiging, retorica).

Rooster

Psychologie en Wetenschap (2012-2013):

Aanmelden

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn door de opleiding ingeschreven voor de cursus. Overige studenten kunnen de inschrijfwijzer raadplegen voor inschrijving.

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Onderwijsvorm

Zeven hoorcolleges en vier werkgroepbijeenkomsten

De hoorcolleges

De cursus bestaat uit zeven hoorcolleges. De eerste vier colleges behandelen stof uit What is this thing called Science? (met name H1, 2, 4-11) en Critical Thinking (H 2, 8-11). De overige drie colleges gaan over Critical Thinking (H 1, 3-7 ) en de deelname aan experimenten in het kader van de studie psychologie.

De werkgroepen

Er zijn vier werkgroepbijeenkomsten (week 14 t/m 17, op donderdag of vrijdag). Deze lopen parallel met de eerste vier colleges. In de werkgroepen worden onderwerpen besproken uit de wetenschapsleer en de logica die daarbij gebruikt wordt. Een werkgroep bestaat uit één docent en maximaal 24 studenten (twee samengevoegde tutorgroepen). Elke werkgroep komt wekelijks bijeen. Voor iedere student zijn er dus in totaal vier bijeenkomsten. Studenten zijn niet verplicht de werkgroepbijeenkomsten bij te wonen. Als zij ervoor kiezen krijgen zijeen cijfer. Alleen als dit werkgroepcijfer hoger is dan het tentamencijfer telt het mee in de berekening van het eindcijfer (zie Toetsing). De werkgroepen zijn bedoeld als ondersteuning voor psychologiestudenten in hun 1e jaar en staan daarom niet open voor keuzevak- en minorstudenten.

Wie ervoor kiest deel te nemen aan de werkgroepen verplicht zich tot: aanwezigheid, voorbereiding, actieve inbreng en schriftelijke beantwoording van de toetsvragen. Met behulp van de toetsvragen wordt bij elke bijeenkomst kennis en inzicht over de betreffende hoofdstukken getoetst. De docenten beoordelen de antwoorden in termen van voldoende of onvoldoende. Voor de combinatie van deelname en beantwoording van de toetsvragen wordt een cijfer toegekend. Informatie over de berekening van dit cijfer staat in het werkboek.

Toetsing

De stof voor het tentamen bestaat uit hoofdstukken uit het studiemateriaal, zoals aangegeven door de docent en collegestof, zoals aangegeven door de docent. Het tentamen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Het werkgroepcijfer telt mee in het eindresultaat, maar alleen als het hoger is dan het tentamencijfer.

Blackboard

Het werkboek voor de werkgroepen zal voor het begin van de cursus op blackboard verschijnen.

Literatuur

  • Chalmers, A. F. (2003). What is this thing called Science? (3rd edition). Open University Press (McGraw-Hill). ISBN (pbk) 0 335 20109

  • Moore, B. N. & Parker, R. (2011). Critical Thinking (10th edition). McGraw-Hill. ISBN 978-0078038280

  • Werkboek voor de werkgroepen: via Blackboard.

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Keuzevakstudenten

Schrijf je voor elk keuzevak apart in. Meer informatie over de keuzevakken

Contact

Dr. F. van der Velde
Kamer 2B10
Tel: 071-5273637
E-mail: vdvelde@fsw.leidenuniv.nl